3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Ушите

Price comment  Цена:
адрес:
София
имейл:
телефон:

Ушите е връх в планината Витоша. Връх Ушите се намира в Природен парк Витоша, София и е разположен над местност Платото. Планинският връх е висок 1906 м. Маршрутът на маркираната пътека между хижите Алеко и Тинтява минава покрай Ушите. Върхът е достъпен за пешеходен туризъм по стръмни пътеки. Туристите могат да отпочинат и подслонят в подножието му, в едноименния заслон, който се намира на кол № 109 от зимната маркировка хижа Алеко - хижа Тинтява. Планинското възвишение е с пряка видимост от и към София. Връх Ушите (1906 м н.в.) е на югозапад от връх Камен дел. Представлява къс рид с направление изток - запад с четири, разположени последователно каменни връхчета. Въпреки незначителното издигане над околния терен, от Ушите могат да се наблюдават големи части от планината в посока към Черни връх и резерват “Торфено бранище”.

Климатът е типично планински с голяма валежност. Твърдите валежи от сняг и град представляват над 50% от общото количество на годишните валежи. Средната януарска температура е -4°С. Летните температури също не са особено високи. Средната юлска температура е 13°С. Основни са югозападните ветрове. Често ветровете достигат голяма скорост.

Площите са заети от скални масиви, каменни сипеи и площи, които поради релефни особености не могат да бъдат залесени. Растителният свят е резултат от климатични промени, както и от човешкото влияние.

Най-разпространени е иглолистната растителност.

  • Върхове
София - Забележителност Връх Ушите - Снимка 1 София - Забележителност Връх Ушите - Снимка 2 София - Забележителност Връх Ушите - Снимка 3 София - Забележителност Връх Ушите - Снимка 4 София - Забележителност Връх Ушите - Снимка 5 София - Забележителност Връх Ушите - Снимка 6