3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут Местност Копитото – мест...

Price comment  Цена:
адрес:
София
имейл:
dppvitosha@iag.bg
телефон:
0035929895377

Изходният пункт на туристическия маршрут е разположеният в най-източната точка на връх Копитото (1325 метра надморска височина) едноименен ресторант. Заведението е едно от най-популярните сред състоятелните софиянци и се намира върху скална „тераса” от която се откриват невероятни панорамни гледки към кварталите „Бояна” и „Княжево” в подножието, както и към останала част от столицата и Софийското поле в далечината. При ясно време се виждат и южните склонове на Западна Стара планина.

Павираното шосе, което свързва асфалтовия път от квартал „Бояна” за Златните мостове с Копитото, свършва пред ресторанта. От него се тръгва в южна посока, покрай изградената чешма. Още в самото начало наляво се отделя пътека, която слиза в квартал „Бояна”, минавайки през местността Семовица. През почти цялото време трасето за Златните мостове се движи почти хоризонтално през красива широколистна гора. Тъй като Копитото се намира в ключов район, от маршрута се отклоняват пътеки към много витошки хижи и местности.

Само на около половин километър от изходната точка вляво се спуска алея за хижите „Есперанто”, „Камен дел” и заслона „Кикиш”. Малко след отклонението на живописна поляна са поставени дървени маси и пейки. Едва няколко минути след това се достига до местността Букара, където се пресичат цели пет трасета.

Оттук се продължава на юг-югозапад, като пътеката се движи почти водоравно и преминава през смесена широколистна гора, съставена предимно от букове и габъри. Тук-таме между дърветата се образуват малки полянки, от които се откриват красиви гледки към северните части на Витоша, Люлин и Пернишкото поле.

След малко повече от половин километър вляво се отделя пътеката за хижа „Момина скала”, а вдясно – тази за хижа „Планинец”. Отново се върви през гора и се пресича поредната алея (свързваща хижите „Планинец” и „Септември”). Съвсем скоро вдясно има и трето отклонение за хижа „Планинец”, а на около 40-50 минути от местността „Копитото” маршрутът пресича асфалтовия път от Златните мостове за хижа „Тинтява” и тръгва по поредното отклонение (този път вляво за хижа „Момина скала”). Скоро се достига до местността Бели брег, откъдето местността Златните мостове се намира само на около 650 метра.

  • Маршрути
София - Забележителност Маршрут Местност Копитото – местност Златните мостове - Снимка 1 София - Забележителност Маршрут Местност Копитото – местност Златните мостове - Снимка 2 София - Забележителност Маршрут Местност Копитото – местност Златните мостове - Снимка 3