3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут Село Боснек - село Чуйпе...

Price comment  Цена:
адрес:
София
имейл:
dppvitosha@iag.bg
телефон:
0035929895377

Продължителността на този лек и приятен маршрут е около три часа. Изкачването по неговото протежение е приблизително 620, а слизането - 230 метра. Трасето тръгва от центъра на пернишкото село Боснек, разположено на западните склонове на Витоша. Върви се по широкия път, който води на север, срещу течението на река Добри дол. Изкачването е леко, като няколко пъти се минава ту на единия, ту на другия бряг. Стига се до мястото, където се събират Шамако и Живата вода - двата начални потока на Добри дол.

Оттук тръгваме по пътеката, която следва течението на Живата вода (средния поток), в който само няколко минути по-късно се влива левия му приток Студен извор. Десетина минути след водослива се стига до пещерната система, която също носи името Живата вода.

Това наименование се дължи на необяснимите колебания в дебита на водата, бликаща от карстовия извор, разположен на входа на пещерната система. Обикновено “пресушаванията” на извора продължават около минута, но в най-топлите и сухи месеци стигат до час. Разбира се, когато вали обилно, пресушаванията престават, а изворът само леко променя дебита си. Хилядолетия наред той е смятан за свещен, а водата му за лечебна. Дори през XVII век османският пътешественик го нарича Чешмата на щастието. В момента е каптиран и не може да се наблюдават любопитните явления, с които го свързваме.

При Живата вода се събират пътеките за селата Боснек, Кладница и Чуйпетлово. Маршрутът продължава от долния извор, следвайки отличен черен път в източна посока, по протежение на левия долинен склон. Стотина метра по-късно се стига до разклон, на който трябва да изберем лявото направление. След около километър трасето ни отвежда до ново кръстовище, като отново се налага да продължим наляво.

Пресичаме малко дере и се изкачваме на отсрещния склон. Подминава се дясното отклонение, до което стигаме скоро, и се излиза на обзорна поляна. Маршрутът продължава в горния й югоизточен край. Около четвърт час по-късно се излиза в обширна гола местност, на изток от която се вижда заобления тревист връх Асланов рид (1478 метра надморска височина).

Тук отново се кръстосват няколко пътеки, водещи в различни посоки - към Чуйпетлово и Боснек, Живата вода, връх Кръста и долината на река Матница. Маршрутът подсича отдясно връх Асланов рид, прави завой на изток и ни извежда до чешма, край която можем да си починем за кратко. От нея до крайната ни точка село Чуйпетлово се стига за около половин час, през много приятен терен.

  • Маршрути
София - Забележителност Маршрут Село Боснек - село Чуйпетлово - Снимка 1 София - Забележителност Маршрут Село Боснек - село Чуйпетлово - Снимка 2 София - Забележителност Маршрут Село Боснек - село Чуйпетлово - Снимка 3 София - Забележителност Маршрут Село Боснек - село Чуйпетлово - Снимка 4 София - Забележителност Маршрут Село Боснек - село Чуйпетлово - Снимка 5 София - Забележителност Маршрут Село Боснек - село Чуйпетлово - Снимка 6