3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут Село Чуйпетлово - село Я...

Price comment  Цена:
адрес:
София
имейл:
dppvitosha@iag.bg
телефон:
0035929895377

Продължителността на този лек маршрут е между два и половина и три часа. Този факт обаче не бива да ви притеснява, защото изкачването по трасето е 265 метра, а слизането - цели 380 метра. Това го прави подходящ за семейни излети, възрастни и туристи с не дотам добра физическа подготовка. Изходната точка е в центъра на село Чуйпетлово (област Перник, община Перник). От него по стръмния склон на изток се изкачват няколко немаркирани пътеки. По която и от тях да тръгнете, няма да сгрешите, защото всички те се събират в просторната билна заравненост Кайо след около 3/4 час.

Местността е част от вододелното било между масивите на върховете Ярловски Купен (2173 метра надморска височина) и Дамян (старото му име е Даута; 1514 м). Това е мястото, на което маршрутът се отделя от продължаващата в източна посока пътека към Ярловски Купен и Скопарник (2226 метра). Трасето започва да се спуска по хубав коларски път, докато достигне до троен разклон. Пътеката, която продължава направо (на юг), води до връх Дамян; най-лявата минава покрай скалния феномен Полупни камик и по Цанганов дол се спуска до големия завой на река Палакария край село Ярлово.

Нашият маршрут продължава по третата пътека, която се движи над гората. Скоро се достига до местността Шубли камик, където можете да се насладите на друг скален феномен, издигащ се високо над десния долинен склон на Подгоров дол. Тук се присъединява пътят през връх Дамян, който по-рано се отделя от трасето. Само пет минути по-късно вдясно се отклонява пътят за местността Смильо. Продължава се през букова гора по удобен коларски път, изкачващ се по десния склон на Подговор дол.

Трасето се движи успоредно на река Палакария и подсича северните склонове на връх Големи рид (1459 м). За около половин час се изминава разстоянието между местностите Шупли камик и Кокалови егреци. Под втората от тях към пътя се присъединява друг, идващ отдясно, откъм местността Смильо и село Чуйпетлово. Десетина минути по-късно маршрутът се отделя от черния път и продължава наляво по пътека, извеждаща до коритото на река Палакария. Съвсем скоро се преминава на левия й бряг и се излиза в центъра на село Ярлово (община Самоков, област София).

  • Маршрути
София - Забележителност Маршрут Село Чуйпетлово - село Ярлово - Снимка 1 София - Забележителност Маршрут Село Чуйпетлово - село Ярлово - Снимка 2 София - Забележителност Маршрут Село Чуйпетлово - село Ярлово - Снимка 3 София - Забележителност Маршрут Село Чуйпетлово - село Ярлово - Снимка 4 София - Забележителност Маршрут Село Чуйпетлово - село Ярлово - Снимка 5 София - Забележителност Маршрут Село Чуйпетлово - село Ярлово - Снимка 6