3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут Чуйпетлово - хижа Острица

Price comment  Цена:
адрес:
София
имейл:
dppvitosha@iag.bg
телефон:
0035929895377

Този маршрут се изминава за около четири часа и пресича разнообразен терен. Положителната денивелация (изкачването) е 450, а отрицателната - 175 метра. Тръгва се от центъра на Чуйпетлово и се върви на север. Минава се покрай изоставената туристическа хижа и се продължава срещу течението на река Големи дол, която е приток на Струма. Първоначално наклонът е малък, но при навлизането на трасето в изворния район на Големи дол се увеличава.

Върви се през хубава гора и се стига до Вуча чешма. Няколко минути по-късно маршрутът ни извежда до вододелното било между реките Струма и Матница, източно от връх Кръста (1516 метра надморска височина). Оттук се открива прекрасна панорама към долините на реките Върла и Купенска (на изток), връх Петрус и района му (на юг) и долината на Матница (на север).

Маршрутът поема по поречието на река Клисурата, като след около пет минути се стига до Меча чешма, където можете да направите кратка почивка. Скоро се минава и покрай друга чешма, наречена Даин кладенец. При местността Цапени орници се излиза в долината на Матница и трасето пресича реката. Тя е позната също и като Поповска река и извира западно от Черни връх.

След като пресича няколко потока, маршрутът набира височина по десния долинен склон на Матевица, пресича Босочка река и излиза в местността Накев камък. Тя представлява малък хълм, издигащ се вдясно от долината на Босочка река. На върха му е “кацнала” голяма отвесна скала. Според преданието местността дължи името си на дядо Наке от Кладница, който имал славата на голям мечкоубиец.

Трасето подсича Накев камък от запад и се слива с идващ отдясно път. Маршрутът излиза на вододелното било под местността Могилата и слиза в долината на река Танчовица. Последователно се минава през гористи и тревни райони и се пресичат няколко потока, които се вливат в нея. Излиза се при изоставения пионерски лагер, построен край реката. След около половинчасов преход през смесена гора се стига до хижа “Селимица”, разположена в местността Ленището.

Маршрутът продължава с леко изкачване първо на север, а след това и на североизток. След двадесетина минути се пресича спускащата се от местността Марков нож каменна река. Вдясно над пътеката се намира хубавата чешма, построена от пернишкото туристическо дружество “Кракра”. Преминава се през панорамната местност Голината, разположена в седловината между върховете Острица (1695 м) и Венеца. Трасето продължава на югоизток с по-малък наклон и само след 150 метра излиза до крайната си точка - хижа “Острица”.

  • Маршрути
  • Хижи
София - Забележителност Маршрут Чуйпетлово - хижа Острица - Снимка 1 София - Забележителност Маршрут Чуйпетлово - хижа Острица - Снимка 2 София - Забележителност Маршрут Чуйпетлово - хижа Острица - Снимка 3 София - Забележителност Маршрут Чуйпетлово - хижа Острица - Снимка 4 София - Забележителност Маршрут Чуйпетлово - хижа Острица - Снимка 5 София - Забележителност Маршрут Чуйпетлово - хижа Острица - Снимка 6 София - Забележителност Маршрут Чуйпетлово - хижа Острица - Снимка 7 София - Забележителност Маршрут Чуйпетлово - хижа Острица - Снимка 8