3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут Чуйпетловско вървище

Price comment  Цена:
адрес:
София
имейл:
dppvitosha@iag.bg
телефон:
0035929895377

Този маршрут е познат сред местните хора като Чуйпетловско вървище, тъй като в миналото е служел за най-кратка връзка между селата Чуйпетлово (община Перник, област Перник) и Плана (Столична община). Пътят бил предпочитан за осъществяване на търговски отношения между двете села, които се развивали бурно в последните векове на Османската власт по българските земи. Продължителността на маршрута е около два часа и половина, а денивелацията - скромните за условията на Витоша 630 метра.

Чуйпетловското (Планско) вървище започва от село Чуйпетлово и, минавайки през местността Кайо и южните склонове на връх Ярловски Купен (2173 метра надморска височина), достига до седловината между върховете Сива грамада (2003 м; най-южно разположеният двухилядник на територията на Витоша) и Войчинов рид (1877 м). Оттук по стари коларски пътища се стига до местността Ярема, а оттам и до село Плана.

Тръгва се от самия център на Чуйпетлово и се върви на изток, където по стръмния планински склон се изкачват няколко необозначени пътеки. Която от тях и да изберете няма да сбъркате, защото всички те отново се събират след около 45 минути в местността Кайо. Тя представлява голяма билна заравненост и е част от вододелното било между масивите на Ярловски Купен и Дамян (познат в миналото като Даута; 1514 м).

Оттук се продължава през покрита с канари и камъни местност. Върви се на североизток и маршрутът бързо набира височина. По-малко от половин час след местността Кайо трасето напуска билото по добре различима пътека, насочваща се надясно, високо по десния долинен склон в изворната зона на Палакария. Реката е ляв приток на Искър и е дълга 39 километра. Поречието се е превърнало в обособена историко-географска област, също носеща името Палакария. Големият историк и лингвист Константин Иречек предполага, че името на реката произлиза от гръцки и означава “стар орех”. Той обаче допуска, че е възможно по някакъв начин то да е производно и от испанската дума “палакурна” (кюлче злато), тъй като в миналото реката е използвана за златодобив в продължение на хилядолетия.

Скоро се стига до пълноводен извор, подходящ за кратка почивка. Оттук маршрутът се насочва на изток и пресича множество поточета, вливащи се в Палакария (затова и местността е известна като Водите). Подсичат се склоновете на връх Сива грамада и се достига до нов пълноводен извор, откъдето посоката на трасето се променя в югоизточна. До местността Ярема, средищна за територията на Южна Витоша, се стига по хубав черен път.

  • Маршрути
София - Забележителност Маршрут Чуйпетловско вървище - Снимка 1 София - Забележителност Маршрут Чуйпетловско вървище - Снимка 2 София - Забележителност Маршрут Чуйпетловско вървище - Снимка 3 София - Забележителност Маршрут Чуйпетловско вървище - Снимка 4 София - Забележителност Маршрут Чуйпетловско вървище - Снимка 5