3 stars 3 stars 3 stars

Историческа Забележителност
Народно събрание

Price comment  Цена:
адрес:
София, 2, площад Народно съ...
имейл:
ekamenova@parliament.bg
телефон:
00359293939

Сградата, в която заседава Четиридесет и второто Народно събрание, има историческо значение и е обявена за паметник на културата. Тя е построена през 1884 - 1886 г. по проект на арх. Константин Йованович - виенски и швейцарски възпитаник, автор и на проекта на Сръбската скупщина (1891 - 1892 г.). Сградата е изградена в неоренесансов стил, като вътрешно е преустройвана многократно, но основният й изглед е запазен. Сградата на парламента заема централно положение в композицията на площад „Народно събрание“. На фронтона е изписан девизът „Съединението прави силата“, част и от националния герб на България. Сградата е исторически, архитектурен и художествен паметник на културата от национално значение. Тя е кандидат за символ на София. От 1991 година Народното събрание разполага с още една сграда - това е сградата на площад "Княз Александър I" 1.

Пресцентър и връзки с обществеността организира образователни посещения за ученици и студенти в сградата на парламента. Те имат възможност да научат за историята и дейността на НС, да разгледат пленарната зала, да се срещнат с народни представители и експерти от парламентарните комисии, с които да разговарят по заявени от тях актуални теми.

Графикът за посещения по дни и часове се съобразява с програмата за работа на Народното събрание през седмицата.

Организирани посещения в сградите на парламента по време на пленарни заседания се провеждат по изключение и съобразно програмата за работата на НС.

Дните за посещения при редовни пленарни заседания са:

• Понеделник от 10.00 до 16.00 ч.

• Вторник от 10.00 до 16.00 ч.

• Сряда от 15.00 до 16.00 ч.

• Четвъртък от 15.00 до 16.00 ч.

• Петък от 15.00 до 16.00 ч.

Деца под 16 годишна възраст се допускат по изключение и само с придружител.

Заявките се отправят поне една седмица по-рано от избраната дата за посещение. Към заявката, с оглед на пропускателния режим в сградите на Народното събрание е необходимо да се изпрати списък с имената и ЕГН на желаещите да посетят Народното събрание. Заявките се изпращат на факс 981 01 81 или чрез електронна поща на адрес: ekamenova@parliament.bg

ПРОГРАМА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ГРУПИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ПОНЕДЕЛНИК - ВТОРНИК

• Разглеждане на сградата на Народното събрание;

• Лекция за историята и дейността на българския парламент;

• Среща с народни представители и експерти към постоянните комисии;

• Раздаване на информационни брошури.

Работно време: 10:00 до 16:00

София - Забележителност Народно събрание - Снимка 1 София - Забележителност Народно събрание - Снимка 2 София - Забележителност Народно събрание - Снимка 3