3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Нископланинска обиколна пътека -...

Price comment  Цена:
адрес:
София
имейл:
dppvitosha@iag.bg
телефон:
0035929895377

Нископланинската обиколна пътека (НОП) във Витоша е един от най-дългите маршрути на територията на планината. Запознава туристите с природата в ниската част на Витоша. Денивелацията й е малка, но преходът има продължителност от девет часа.

НОП се отклонява от трасето за местността Златните мостове над село Владая. По дървен мост се минава през Владайска река, след което маршрутът се изкачва. Подминават се отклоненията за хижа “Белите брези” и почивен дом “Иглика”, за да се достигне до местността Три кладенци. Оттук се продължава по коларски път и се излиза до обширната поляна Ямите. Изкачването продължава до кът за отдих, откъдето се спускаме до кръстопът в местността Ноевица.

Трасето преодолява Планинишка река и продължава на север през гора, “изпъстрена” с поляни. В местността Голямата ливада пресича шосето от “Бояна” за Златните мостове и продължава към Бялата вода, където има кът за почивка. Върви се към “Бояна” по Беловодския път, след това по шосето за Златните мостове надолу и надясно.

При моста на река Раковец се тръгва нагоре по брега й. Минава се последователно покрай чешма, през два дола и изкуствено езерце, за да се излезе на билната поляна Семовица, където също има чешма. Слиза се по стъпала, пресича се Боянска река и се стига до горния край на квартала. Оттук се изкачват нови стъпала и след изкачване се пресичат потоците Скочето и Шилести камък. Пресича се и черния път за Боянското езеро и се минава през букова гора, за да се излезе в източния му край.

Върви се на юг, покрай оградата на езерото, а скоро трасето се отделя наляво от нея и пресича поляна и гора, за да излезе на билна ливада. Продължава се по левия бряг на Сери дол. Пресичат се още няколко дола, коларски път и потока Папарливец. Излиза се на автобусната спирка и по шосето се достига до Драгалевския манастир.

В южна посока от завоя се отклонява пътека за местността Паша бунар. Продължава се по нея, но скоро маршрутът се отделя по ляво отклонение, пресича Драгалевска река, трасето на лифта и продължава на юг. След като пътеката излезе в горната част на Търновати дол, се продължава по левия бряг на потока Кръстовото. Пресича се коларски път и се тръгва по коритото на река Скакавица. След като пътеката се отклонява от него, последователно пресича коларски път, Сухата река и алеята за квартал “Симеоново”.

НОП слиза през смесена гора до Симеоновска река на място, на което има заслон и изкуствено езеро. Следва се долината на реката, за да се излезе на поляната Дудов преслап. Оттук до края си маршрута се върви по трасето на Рилския водопровод. След пет минути то достига до река Раковец и скоро излиза на поляната Хайдушки чукар.

Продължава се към Янчовска река и по каменен мост се минава през местността Ковачев дол, за да се пресече пътя от село Бистрица за билото Катунище. Скоро НОП се слива с пътеката за хижа “Алеко” и минути по-късно достига до Бистришка река. Минава се през иглолистна гора и се излиза на поляна със заслон. Скоро се стига и до местността Ценков валог и се излиза на ливадата Терзийски дол. Малко по-късно трасето ни извежда в Балийн чукар, където е изграден кът за отдих. Пресича се Цонкина и се достига до Лева река.

Продължава се през гора през местността Усадите и се достига до долината на Железнишка река, по чието корито се продължава нагоре. Когато се достигне до местността Рамнище се излиза на поляна. Изкачването продължава и се достига до пътя между местностите Брезите и Поища. Върви се по него до шосето София - Самоков и след около 5 минути се стига до крайната точка на маршрута при ханче “Брезите” и разклона за село Плана.

  • Маршрути
София - Забележителност Нископланинска обиколна пътека - Витоша - Снимка 1 София - Забележителност Нископланинска обиколна пътека - Витоша - Снимка 2 София - Забележителност Нископланинска обиколна пътека - Витоша - Снимка 3 София - Забележителност Нископланинска обиколна пътека - Витоша - Снимка 4