2 stars 2 stars

Музей
София - Етнографски музей

Price comment  Цена:
адрес:
София, 6А, ул. Московска
имейл:
eim_bas@mail.bg
телефон:
0035929884191

Етнографският музей е настанен в бившия Княжески дворец, обявен за паметник на културата, където се помещава и Националната художествена галерия. С усилията на много ентусиасти и учени започва събирането на ценни и автентични образци на българския народен бит, занаяти и изкуство. Само за няколко години музеят утроява фондовете си и още през първите години на XX век с право е признат за най-богатия етнографски музей на Балканите. Етнографският музей съдържа повече от 50 000 експоната, систематизирани в 13 фонда, отнасящи се хронологично за периода от втората половина на XVII в. до 60-те години на XX век. Най-внушителната експозиция е колекцията на народно облекло – над 16 000 цели носии и костюмни части, някой от тях изработвани с невероятно тънко художестено чувство. Костюмите са от почти всички краища на българските земи – от делтата на Дунав до Костурското езеро и от Тимошко до Лозенградско. Съхранени са костюми от малоазийските, банатските и бесарабските българи. Предметите за домашна употреба надхвърлят над 3 хиляди експоната – долапи, столчета, дървена посуда, писани и резбовани домашни сандъци, в които е съхраняван чеизът на младоженката, както и други празнични тъкани и дрехи. Отделна колекция е съставена от 500 български народни музикални инструменти. Народната художествена дърворезба – като се започне от примитивната „овчарска” резба и се свърши с изящно изработените обраци на художествената дърворезба, тавани, конзоли от трите най-големи резбраски школи – Тревненската, Самоковската и Дебърската – са истинско достойнство за Националния етнографски музей. Представени са още лозарството, винарството, земеделието, ковачеството, медникарството, грънчарството....богатства от цяла България.

Работно време:

1 март – 31 октомври 10.00 – 18.00

1 ноември – 28 февруари 10.00 – 17.00

Почивен ден: понеделник

Работно време: 10:00 до 18:00

София - Забележителност София - Етнографски музей - Снимка 1 София - Забележителност София - Етнографски музей - Снимка 2 София - Забележителност София - Етнографски музей - Снимка 3 София - Забележителност София - Етнографски музей - Снимка 4