2 stars 2 stars

Туристическа Атракция
Резерват Сребърна

Price comment  Цена:
адрес:
Сребърна
имейл:
телефон:
+3598677462 ‎

Резерватът Сребърна е невероятно богата и красива природна местност в Северозападна България. Той включва природния район около езерото Сребърна, както и природо-научен музей. Биосферният резерват Сребърна е разположен в непосредствена близост на едноименното българско селце, като се намира на 16 километра в западна посока от крайдунавския град Силистра и на 2 километра южно от самата река Дунав. Според една легенда името идва от невероятно красивите гледки в района на резервата Сребърна, които се наблюдават вечерно време при пълнолуние. Когато луната е високо, нейното отражение във водите на езерото създава илюзията за разтопено сребро. Самото езеро Сребърна е сладководно, като дълбочината му варира от 1 до 3 метра. Разположено е на площ от 2 кв. км, като често се и заблатява. На територията на целия резерват Сребърна се срещат 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и над 10 вида риби - щука, каракуда, червеноперка, видра, езерен рак, обикновена костенурка, воден плъх и др, както и 179 вида птици, които гнездят в резерват Сребърна. Природо-научният музей при биосферен резерват "Сребърна" притежава експозиция от препарирани обитатели на резервата. От музея има възможност да се наблюдават птиците в цялата природна местност. В сърцето на блатото, където гнездят пеликаните е монтирана видеокамера и чрез видеовръзка картината и звуците се предават на екран в музея. Около резервата е направена екопътека, като на известно разстояние по нея са построени беседки за отмора и наблюдателни площадки. Природонаучният музей може да посетите от 08.00-12.00 и 14.00-18.00 ч. през лятото, а зимата той работи между 08.00-16.00 ч. За жалост музеят не работи през уикендите.

  • Резервати

Работно време: 08:00 до 18:00

Сребърна - Забележителност Резерват Сребърна - Снимка 1 Сребърна - Забележителност Резерват Сребърна - Снимка 2 Сребърна - Забележителност Резерват Сребърна - Снимка 3 Сребърна - Забележителност Резерват Сребърна - Снимка 4 Сребърна - Забележителност Резерват Сребърна - Снимка 5 Сребърна - Забележителност Резерват Сребърна - Снимка 6 Сребърна - Забележителност Резерват Сребърна - Снимка 7