3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Голям Кадемлия

Price comment  Цена:
адрес:
Стара Загора
имейл:
oblast-stz@sz.government.bg
телефон:
00359042601401

Връх Голям Кадемлия е част от планинския масив Триглав и се намира в Средна Стара планина. Името на масива идва от трите ясно изразени негови върха, сред които самият Голям Кадемлия, както и Пиргос и Зли връх (2196,9 м), известен още като Мазалат. Голям Кадемлия е висок 2276 метра и е вторият по височина в Стара планина. Той играе ролята на „барометър” за живеещите из Казанлъшкото поле - когато мъгла обгърне темето му, това означава, че ще вали. А това е своеобразен "късмет" (тур. – "кадем"). През 1942 г. кабинетни географи, непознаващи особеностите на местността, решават да прекръстят двуглавия връх Кадемлия (Малък и Голям) на връх Триглав. Името не се налага, но остава като наименование на масива, който от много места (напр. от хижа "Мазалат") се вижда като "триглав".

Няколко маршрута дават възможност на амбицираните да покорят подгласника на връх Ботев. Една от възможностите е да използвате като изходна точка хижа Тъжа. Тръгва се за връх Голям Кадемлия надолу по маркирания в червено път за хижа Мазалат. Пътеката слиза на чакълестия път за Русалийския проход, който се следва в обратна посока към х.Триглав в продължение на 3 км до местността Смесите. Там на добре означено отклонение вляво пътека се изкачва в смесена гора. След 30 минути гората свършва и се появява зимна колова маркировка. Зад гърба, на юг се очертава скалистият връх Малка Козя Стена. През лятото се върви по пътя за изоставената военна база на върха, като на места пътеката минава през по-стръмни и преки участъци. След около 2 ч. от хижата се стига паметника на дядо Фильо в подножието на връх Росоватец, където пътят се отклонява вдясно, докато маркировката продължава за х.Мазалат, подсичайки върха. При мъгливо време е хубаво да се следва пътя, но ако видимостта е добра, върхът може да бъде изкачен като се върви напряко без пътека през рядката хвойна. През зимата, поради лавинна опасност, трябва първо да се изкачи връх Малък Кадемлия, към който има колова маркировка за х. Соколна. От върха се продължава в западна посока към връх Голям Кадемлия. Тъй като в тази посока лиспва колова маркировка в неясно време съществува опасност от загубване.

За около три часа можете да се качите на върха Голям Кадемлия и ако тръгнете от хижа Мазалат. Следва се червената маркировка за хижа Тъжа. Първоначално пътеката навлиза в гората западно от хижата и излиза в подножието на връх Куртбашица (Вълча глава), който може да бъде подсечен по пътеки и от двете му страни. През зимата обаче, поради големите наклони на склоновете му, върхът трябва да бъде изкачен, за което се изискват котки и пикел. След това пътеката продължава през резерват Пеещи скали към връх Росоватец, а изкачването до върха продължава по вече описания начин.

Трета изходна точка може да ви бъде хижа Триглав. Тръгва се към водопад Бабското пръскало.Малко преди него започва изкачване по билото вляво без маркирана пътека. След около час пътеката се събира с тази от х.Русалка. Маршрутът е натоварващ, тъй като през цялото време стръмно се изкачва южния склон на връх Голям Кадемлия. При добра физическа форма преходът отнема 3 часа.

  • Върхове
Стара Загора - Забележителност Връх Голям Кадемлия - Снимка 1 Стара Загора - Забележителност Връх Голям Кадемлия - Снимка 2