3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Страшимировско блато - защитена ...

Price comment  Цена:
адрес:
Страшимирово
имейл:
varna@bspb.org
телефон:
00359878599355

Страшимировското блато представлява защитена местност, която е разположена на южния бряг на плавателния канал, който свързва Варненското езеро и Белославското езеро. Наричат го още Ятата или Алъданско блато, а площта му достига 154 хектара. Блатото е богато е на разнообразни растителни и животински видове, много от които са защитени – малък корморан, къдроглав и розов пеликан, малък воден бик, черен и бял щъркел, и други. На негова територия са регистрирани 208 вида птици, а 62 вида от тях са вписани в Червената книга на България. Ятата е едно от най-важните места в страната за опазване на гнездящите кокилобегачи, на малкия воден бик и на червения ангъч. В сезона на миграцията на птици често над блатото могат да видени многобройни ята бели и черни щъркели, грабливи птици, а освен това и пет световно застрашени вида - малкият корморан, къдроглавият пеликан, белооката потапница, блестящият ибис бялата лопатарка. Именно заради това си свое видово богатство блатото е превърнато в защитена територия. Днес тя е сред най-важните места с орнитоложко значение в България. Към защитената местност спадат и прилежащите й пасища, възвишения с ниски скални венци и малка долина в южната част на блатото. Близостта на това невероятно място с град Варна – морската столица на България, и Варненското езеро дава възможността за практикуването на различни видове туризъм. Ако сте в областта, задължително посетете Страшимировското блато.

Страшимирово - Забележителност Страшимировско блато - защитена местност Ятата - Снимка 1 Страшимирово - Забележителност Страшимировско блато - защитена местност Ятата - Снимка 2 Страшимирово - Забележителност Страшимировско блато - защитена местност Ятата - Снимка 3 Страшимирово - Забележителност Страшимировско блато - защитена местност Ятата - Снимка 4