3 stars 3 stars 3 stars

Туристическа Атракция
Пещера Иниклер - Стремските лаби...

Price comment  Цена:
адрес:
Стремци
имейл:
телефон:

Пещерата Иниклер (Стремските Лабиринти) се намира зад борово насаждение на около 2,4 км. от село Стремци, като се върви по пътя за град Кърджали. Пещерата представлява хоризонтален лабиринт от лесно проходими галерии, от където идва и името. Отдавна известна е на местното население.

Пещерата Иниклер всъщност представлява запазени римски галерии на рудници. Намират се на около 200 метра вляво от пътя Кърджали – Хасково , малко след микроязовира между селата Рани лист и Стремци. Имат няколко входа, които в дълбочина са свързани. По билото на склона има следи от вертикални минни изработки, вероятно служили за вентилация. Разпространено е мнението, че това е древен рудник за организиран добив на злато. Общата дължина на галериите е около 460 м. Минните изработки са изсечени в изключително здрави скали без използване на крепеж и следват рудоносната жила, поради което наподобяват лабиринт. В края на галериите има малко езеро. В района има следи от древни халки, доказателство, че първичната селекция на извадения материал се е извършвала на място. Под пътя, по склоновете на близкото дере също има няколко шахти, но районът е обрасъл с храсталаци и е трудно да бъдат открити. До пещерната система се стига по утъпкана с камъни пътека, която стига до село Сипей. Отгоре се забелязват входовете.

И днес посетителят остава изумен, влизайки през запазените входове в достъпните галерии. Цял един хълм буквално е пробит с гъста мрежа от тунели.

На повечето места в тях човек се движи изправен и съвсем спокойно може да се загуби в лабиринта от галерии. В епохата на плейстоцена това е било коритото на подземна река с изключително богати на самородно злато пясъци. По-късно тя е била затрупана и постепенно се е образувала единна скална маса.

Работата на бъдещите златотърсачи и миньори се е състояла в разбиване на чакъл на тази скала и в промиването му край близката река. Изнасянето на натрошената каменна маса е ставало през десетки вертикални изкуствено пробити комини, край които личат дупки за подемните механизми, макари. Същевременно комините са служели и за вкарване на кислород в подземните хоризонтални галерии. Разбитата скала е промивана със специални съоръжения , а следите от изхвърления ненужен чакъл личат и днес.

  • Пещери
Стремци - Забележителност Пещера Иниклер - Стремските лабиринти - Снимка 1 Стремци - Забележителност Пещера Иниклер - Стремските лабиринти - Снимка 2 Стремци - Забележителност Пещера Иниклер - Стремските лабиринти - Снимка 3