3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
връх Тетевенска баба

Price comment  Цена:
адрес:
Тетевен
имейл:
mayortn@abv.bg
телефон:
0035967852200

Връх Тетевенска баба се намира в Златишко-Тетевенския дял на Стара планина, на север от село Антон. Той е един от най-високите върхове в Балкана и се издига на 2071 метра надморска височина. Тъй като билата му са затревени, те се използват за пасища. Изобилието от иглолистни и букови гори привлича както планинари, така и любители на дивата природата. Северните и южните склонове на върха са стръмни и ерозирали.

Северно от Тетевенска баба се намира природният резерват Боатин. Почти цялата му площ е заета от гори. Любопитен факт е, че тук се намира една от най-обширните и запазени букови гори е Европа. Средната възраст на дърветата е между 130 и 200 години, като някои от тях достигат до 50 метра на височина. Освен песента на птиците там, можете да срещнете сърни, диви свине, лисици, както и най-едрия хищник в България – кафява мечка.

Съществува легенда за връх Тетевенска баба. Позната е като Легенда за старата козарка. Преди много години, когато свършвали последните дни на месец март, една стара жена, която имала стадо от стотина кози, рекла:

- Хайде козички в планината! Марта баба, язе баба, а баба на баба какво ще да стори?

И изкарала козите в планината, изградила страга, изнесла ведрата за доене, приготвила се да летува. Хубаво, ама баба Марта люто се засегнала от тази смела постъпка на старата жена. Докачена, разсърдена, тя отишла при брат си Малък Сечко (февруари) и се примолила:

- Брайно Сечко, заемни ми само три дни от твоите, да уморя тази бабичка, дето ми се надсмива.

Малък Сечко обичал сестра си - една сестра сред единадесет братя, и не й отказал. Заемнал й три дни и ела да видиш какво чудо станало! Най-напред грейнало топло слънце, а след час-два като вейнал оня вятър, като се развилнял, та докарал студ и сняг и затрупал всичко - не е за разказване. Веяло, трупало, веяло, трупало и не спряло три дни и три нощи, та се смразили и козите, и козарката, и кучетата. Замръзнали и ведрата, а стъргата била напълно затрупана. Така замръзнали та и до ден днешен стоят и не могат да се размръзнат. При топло време откъм гърба на вкаменената баба потича вода, ала хората не могат да я пият. А и козите така са дигнали предните си крака, като да се покачат на високите дървета и да бръстят, ала не помръдват - все ги е страх от лютата Марта. Оттогава, от тия тежки, студени мартенски дни е останало името на връх Баба.

  • Върхове
Тетевен - Забележителност връх Тетевенска баба - Снимка 1 Тетевен - Забележителност връх Тетевенска баба - Снимка 2