3 stars 3 stars 3 stars

Туристическа Атракция
Свещената Сакар планина

Price comment  Цена:
адрес:
Тополовград
имейл:
btic_topolovgrad@abv.bg
телефон:
+3594702361

Сакар планина е сякаш непозната и далечна за туриста, решил да предприеме планинска разходка. Някога тя е била наричана Мастейра, което в превод значи Свещенна. Дълги години района на Сакар планина е бил затворен, поради това че е гранична зона. Може би това е причина туристическата инфраструктура тук да не е добре развита, въпреки големия потенциал. Сакар е една от малките и сравнително ниски планини в България. Разположена е в Югоизточна България, между 4 живописни реки – Марица, Тунджа, Соколица и Сазлийка. Сакар планина има форма на купол, а най-високия й връх е Вишеград, достигащ едва 856 м. Ако желаете да предприемете туристически поход до сакарския първенец, използвайте село Костур като изходен пункт. От тук за около 2 часа пешеходен преход ще изкачите върха. Още като навлезеш в дебрите на тази пленителна с очарованието си планина, оставаш впечатлен от дивната природа, която те заобикаля. Няма как да не усетиш със всичките си сетива и богатото видово разнообразие наоколо. В Сакар има и няколко природни местности, където се опазват редки и защитени видове птици, растения и животни, много от които включени в Червената книга на България. Сред тях е символа на Сакар планина – царският орел. Това прави планината важно място за екологията и опазването на родната флора и фауна. Тук е най-голямото богатство на живеещи различни видове грабливи птици, защитени от изчезване. Сакар е истинска съкровищница и по отношение на съхранените ценни следи от историята ни. Тук има отпечатъци от времето на траките до Средновековието – десетки тракийски долмени, светилища и крепости от различни епохи. Най-голямата забележителност в района на Сакар планина е Устремския манастир „Света Троица”. Разположена е на около 3 км западно от планинското село Устрем. Манастирът представлява комплекс от черква, жилищни и стопански постройки. Интересното е, че в нея е вградена старата черква “Св. Св. Петър и Павел”.

В Сакар планина има и други забележителности. Районът притежава 7 защитени територии, от които 1 местност, с името „Бакърлия” и 6 природни забележителности, между които скални образования, обекти с историческо значение и други. Защитена местност “Бакърлия” обхваща територия, в която растатат вековни дъбови гори от благун и виргилиев дъб. Тук се срещат келяв габър, мъждрян и полски ясен. Тук е установено изключително богатство на различни видове птици – 96 вида, от които 32 са застрашени от изчезване в цяла Европа. Друга защитена местност в сакарския район е „Лозенски път”. Създадена е с цел опазване на намиращото се тук находище на рядко срещащото се растение блатно кокиче. Местността обхваща част от землището на град Свиленград. И ако сте запалени планинари, то възползвайте се от услугите на планински водач и предприемете туристически преходи из дебрите на спокойната и живописна Сакар планина. Тук има много маркирани екопътеки. Района е подходящ и за ловен и риболовен туризъм. Над село Маточина има рид, на чийто връх се издига древна средновековна крепост. Това е крепостта „Букелон”, известна още като самотния страж над Тунджа. До наши дни от средновековната крепост е оцеляла внушителна 18-метрова кула – един от малкото добре запазени автентични паметници от това време. Близо до селището има запазена скална църква, която според местните хора се е използвала до 1935 г.

Сакар планина изненадва туристите и с друга забележителност от древността – тракийските долмени. Това са стари тракийски гробни постройки, които в този район са най-многобройни и най-добре запазени. Специалистите смятат, че долмените са надгробни паметници, в които тракийското население е погребвало своите мъртви. И до днес остава загадка как тракийците са доставяли тези огромни камъни, всеки от които е тежал няколко тона. Загадка остава и факта, че някои надгробни камъни са от скали, които не се намират в района на Сакар планина.

Интересен култов обект от тракийско време е и светилището „Палеокастро”, сгушено в полите на Сакар планина. Средновековната крепост се намира на малък връх в непосредствена близост до град Тополовград. Туристът ще се смая пред прородната картина откриваща се на това култово място – по скалите на светилището има точно 150 вдлъбнати и изпъкнали кръгове, наподобяващи формата на слънчев диск.

Най-голямото селище на територията на Сакар планина е Тополовград. Градът е разположен по северните склонове на Сакар планина, край долното течение на река Тунджа. Тук можете да разгледате местния Етнографски музей, както и да запалите свещичка за здраве в храма „Света Богородица“.

Тополовград - Забележителност Свещената Сакар планина - Снимка 1 Тополовград - Забележителност Свещената Сакар планина - Снимка 2 Тополовград - Забележителност Свещената Сакар планина - Снимка 3 Тополовград - Забележителност Свещената Сакар планина - Снимка 4 Тополовград - Забележителност Свещената Сакар планина - Снимка 5 Тополовград - Забележителност Свещената Сакар планина - Снимка 6 Тополовград - Забележителност Свещената Сакар планина - Снимка 7 Тополовград - Забележителност Свещената Сакар планина - Снимка 8