3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Биосферен Резерват Стенето

Price comment  Цена:
адрес:
Троян
имейл:
office@centralbalkan.bg
телефон:
0035966801277

Биосферният резерват „Стенето” е един от най-големите резервати в България. Той е част от национален парк Централен Балкан. Обявен е за резерват на 5 април 1979 година и след ред увеличения неговата площ е над 3500 хектара. Той обхваща цялото горно течение на река Черни Осъм. Това е едно от най-непокътнатите места, което предлага възможност за изучаване на природата без върху нея да е оказано влиянието на човека. Релефът на резерват Стенето е силно разчленен и разнообразен. Тук могат да се видят и скални образувания с фантастична форма, както и пещери, кухини в скалите и др. В границите на резерват Стенето се намира едноименното ждрело. В резервата се намира една от дългите карстови пещери в България- Куманица. Тук е разположена и най-дълбоката пропастна пещера у нас – Райчова дупка, дълбока 377 метра. Разнообразните условия и карстовият характер на каньона предопределят наличието на огромно разнообразие от растителни видове. В "Стенето" те са повече от хиляда. Много от тях са редки и застрашени от изчезване. Между тях са тисът, казашката хвойна, бясното дърво, силиврякът. Освен това тук е може би и най-голямото находище на лавровишня в страната. Изключителното природно богатство на "Стенето" съжителства в може би най-запазената, почти недокосната от човешка ръка гора в България. На места се наблюдава зашеметяващи гледки- стометровите скални стени се редуват с шеметни тридесет-четиридесет метрови пропасти, в дъното на които шумят водопади. Особено впечатлява Хайдушкото игрило. “Стенето” е всепризнатото птиче царство - броят на установените видове птици е по-голям отколкото във всички останали старопланински резервати. Освен неуморните кълвачи, совите и горските пойни птици, в "Стенето" са оцелели и малкият и царският орел, соколът орко и други. Непристъпните, естествено запазени каньони на Куманица и Сухата река са едно от най-сигурните и в същото време най-важните български убежища за кафявата мечка- вид, унищожен в почти цяла Европа. Наличието на видри в по-ниските части на резервата доказва високото качество и чистотата на реките. Дирекцията на парка прави достъпна за посетителите дивата красота на "Стенето" с разрешаването на четири пешеходни маршрута. Те ни разкриват чистата и величествена природа, която е изградила тук своя храм. Истински подарък е да имаме в земите си такова прекрасно място!

  • Резервати
Троян - Забележителност Биосферен Резерват Стенето - Снимка 1 Троян - Забележителност Биосферен Резерват Стенето - Снимка 2 Троян - Забележителност Биосферен Резерват Стенето - Снимка 3 Троян - Забележителност Биосферен Резерват Стенето - Снимка 4