3 stars 3 stars 3 stars

Туристическа Атракция
Бежанска Пещера

Price comment  Цена:
адрес:
Трън
имейл:
телефон:

Бежанската пещера се намира в местността''Бежанта'' в района на село Филиповци, Община Трън.

Входа на пещерата се разкрива в основата на невисок скален венeц в непосредствена близост до крайните къщи на махала Бежанци. Скалните венци са разположени на левия географски бряг на реката, която преминава през махалата и се оттича в посока махала Драговци и се влива в река Ябланица. Входа се намира на около 10 м над реката. Пещерата отстои на около 200 м югозападно от последните къщи на махалата в близост до изкуствен водоем.

За изходен пункт към пещерата може да се използва шосето, свързващо гр. Брезник с гр. Трън. На около 1.5 км след село Филиповци по посока гр. Трън в дясно от шосето се отделя път за махала Драговци. По този път се достига до махалата. Тръгва се по черен път, който се отделя в северна посока и я свързва със съседната махала Бежанци. Почти веднага след като се излезе от населеното място трябва да се пресече реката. След махалата се излиза на ливади, които се пресичат. След това има стръмно изкачване. Достига се до главния път. След около 800 метра пътят слиза ниско почти до нивото на реката. От тази позиция могат да бъдат забелязани и първите къщи на махалата. Входа на пещерата се разкрива в малък скален венец, като има вероятност според сезона да не бъде забелязан отдалеч. Той се намира на границата на малка гора и в близост има храсти и дървета, които го прикриват въпреки големите му размери.

Входа на “Бежанската пещера” е разположен в основата на малък скален венец. Той има източно изложение и размери 8.50 на 5.20 м. От него се попада в обширна зала с размери дължина 20.06 м, ширина 11.60 м и височина на места над 4 м. В началото на пещерата цари полумрак. На десетия метър в дясната стена на залата се разкрива входа на къса и тясна галерия. Попада се на продължение на пещерата което е отделено от основната част с три колони от основна скала. От това място във височина тръгва висок комин, които не е изследван и това е единственото място на което може да се очаква продължение на пещерата. Подът на залата е покрит с черна пръст говежда тор и камъни. Като цяло пещерата е влажна и бедна на вторични пещерни образувания. На различни места се забелязват рядко срещаното пещерно мляко. “Бежанската пещера” има сравнително големи за района размери. Нейната обща дължина е 61.40 метра.

.

  • Пещери
Трън - Забележителност Бежанска Пещера - Снимка 1 Трън - Забележителност Бежанска Пещера - Снимка 2 Трън - Забележителност Бежанска Пещера - Снимка 3