3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Харманли - Исторически музей

Price comment  Цена:
адрес:
Харманли, 11, пл. Възраждане
имейл:
info@harmanli-museum.org
телефон:
+35937387992

Идеята за изграждане на институция, занимаваща се със събиране, изучаване, опазване и популяризиране на артефакти, свързани с миналото на гр. Харманли и региона, се заражда в местната културна общност още към края на 50-те години на миналия ХХ век. През 1968 г., на 18 януари, във връзка с организираната по повод 90 години от освобождението на Харманли от османско робство изложба, сбирката е открита за посещения. Първоначално тя намира подслон в първата сграда на училището в града, построена след 1835 г. и намираща се в близост до църквата „Св. Атанасий”. Едва през 2000г. първоначалната експозиция е обявена за Исторически музей. Днес музеят е разположен в сграда, обявена за архитектурен паметник на културата. Тя емасивна, двуетажна, разполага с 350 кв.м. експозиционна площ, обособени са фондохранилища, административна част и помещение, пригодено за библиотека, разполагаща с над 1000 тома литература.

В отдел Археология са изложени части от керамика, открити при разкопки в местността „Изворът на Белоногата”. Тук се намират и керамични съдове от неолита, бронзовата и желязната епоха. От района на с. Орешец е намерения жертвеник на Херакъл, като оригинала е в РИМ – Хасково, а в Исторически музей – Харманли е представено негово копие. Не трябва да се пропускат и монетните находки на гръцки колонии, намирани в региона. От времето на римското владичество по нашите земи в музея присъстват добре запазена, но вече намираща се в лошо състояние желязна ромфея – една от малкото, съхранени в България. От този период във фонда на отдела се съхраняват керамични съдове, глинени лампи, пръстени, монети на отделни императори, печати и др. Към този период е датиран и един експонат на музея, използван като негова емблема – бронзова украса от римска колесница.

Във фонд Етнография са включени експонати, показващи богатата материална и духовна култура на населението в Община Харманли. Те са свързани са с характерните поминъци на хората. Запазени са женски принадлежности- модни аксесоари, маша за навиване на коса, кутия за шапки, шишенца от парфюми, както и мъжки принадлежности - бръснач марка “Солинген”, статив за четене на вестник и др. Запазени са предмети от бита на модерния гражданин - виенска газена лампа, стенни часовници, чинии, вази, кани и др.

Много интересна е експозицията „Нова и най-нова история” с над 1600 инвентарни единици.

Музеят разполага с богата библиотека. Предстои изграждане на отдел „Природа”, какъвто няма в областта.

Работно време: 10:00 до 18:00

Харманли - Забележителност Харманли - Исторически музей - Снимка 1 Харманли - Забележителност Харманли - Исторически музей - Снимка 2 Харманли - Забележителност Харманли - Исторически музей - Снимка 3 Харманли - Забележителност Харманли - Исторически музей - Снимка 4 Харманли - Забележителност Харманли - Исторически музей - Снимка 5