3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Боатин

Price comment  Цена:
адрес:
Черни вит
имейл:
телефон:
+35966801277

Резерватът е ситуиран в долината на непознатата за повечето български туристи, които идват от далечни градове, река Боатиница. Тя извира от връх Тетевенска Баба, като освен това дава начало на друга река, разположена в местността, а именно - Черни Вит.

Със сигурност няма да имате никакви проблеми да намерите резерват Боатин, тъй като той е разположен югозападно от града Тетевен северно от върха Тетевенска Баба - намира се в землището на село Черни Вит, което пък е на няколко километра от Тетевен.

Местността Боатин е обявена за резерват преди повече от 60 години - през далечната 1948 год., на 12 юни. По отношение фауната в резервата тя е представена предимно от множество видове прелетни птици. Освен това могат да бъдат видяни сови и кафяви мечки. В Боатин се срещат голям брой от видовете кълвачи в България - много от тях са в Червената книга на България. Резерват Боатин е известен в цяла България, а и на Балканския полуостров с най-добре опазените чисти букови гори. Тук е тайнственото царство на бука - огромни дървета покриват голяма част от резерватната територия. Местността е изключително гориста като цяло, като средната възраст на дърветата е около 130 години (трябва да се има предвид, че най-възрастните достигат до 200 години и имат височина около 50 метра). Резерватът е част от Национален парк „Централен Балкан”.

  • Резервати
Черни вит - Забележителност Резерват Боатин - Снимка 1 Черни вит - Забележителност Резерват Боатин - Снимка 2