2 stars 2 stars

Музей
Черни Осъм - Природонаучен музей

Price comment  Цена:
1
адрес:
Черни Осъм, 132, ул. Стара ...
имейл:
nsmuseum_ch_osam@dir.bg
телефон:
+35969622371

Село Черни Осъм се намира в Северна България, на 12 км югоизточно от гр. Троян. През 1965 г. местният учител по биология Илия Илиев заедно със своите ученици започва да събира животински и растителни видове. За нуждите на часовете по биология са препарирани животни, които могат да бъдат срещнати в Стара планина. Постепенно колекцията, подредена в коридорите на училището, се разраства и през пролетта на 1976 г. е преместена в нова сграда. От 1 януари 1977 г. сбирката става филиал на Историческия музей в Ловеч, а като самостоятелен музей се оформя през 1992 г. Селото е разположено на територията на Националния парк „Централен Балкан”, затова в една от залите на музея със снимки са представени природните забележителности в района. На двата етажа на Природонаучния музей се съхраняват над 700 експоната. Изложени са над 25 вида препарирани бозайници, а разходката сред експонатите е озвучена от аудиозаписи на животински звуци. В остъклени витрини са представени риби, земноводни и влечуги, които живеят в Средна Стара планина. Голям интерес предизвикват колекциите от насекоми и показаните над 120 различни вида птици. Музеят работи всеки ден, но има обедна почивка между 12 и 13ч.

В сградата на Природонаучен музей в Черни Осъм се помещава и Природозащитен информационен център на Национален парк „Централен Балкан”. В района на селото се намира резерват "Стенето".

Работно време: 08:00 до 17:00

Черни Осъм - Забележителност Черни Осъм  - Природонаучен музей - Снимка 1 Черни Осъм - Забележителност Черни Осъм  - Природонаучен музей - Снимка 2 Черни Осъм - Забележителност Черни Осъм  - Природонаучен музей - Снимка 3