3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Чирпан - Исторически музей

Price comment  Цена:
адрес:
Чирпан, 87, бул. Г. Димитров
имейл:
tic@city.starazagora.net
телефон:
+3594162230

Историческият музей на град Чирпан разполага с четири изложбени зали, фондохранилища и работни кабинети за отдели "Археология", "Етнография" и "История". Има оборудвано реставрационно ателие и семинарна зала. Музеят събира, проучва и изследва археологията, историята и етнографията на Чирпан и региона. Създаден е през 1959 година, но статут на музей придобива едва през 1998г.

Основните колекции във фондовете включват снимки, вещи, документи, свързани с миналото на Чирпан и околностите, лични вещи и други материали, свързани с видни дейци от Възраждането, борбите за съединение на българските земи, стопанското и културно развитие на района. В залите на музея периодично се представят изложби от различни периоди. Музеят изготвя късометражни филми с историческа тематика, издава културно-историческо списание "Наше минало".

Безспорно най-значимият археологически обект на музея е "Карасура", който се намира източно от града, в южните склонове на Средна гора. Това място пази уникални исторически свидетелства за живота от неолита (ІV хил.пр.н.е.) до късното средновековие (XІV в. от н.е.). Проучва се от 1981 г. от екипи от български и немски изследователи. Обхваща селищна могила Калето и околността, както и южно разположения хълм Кайряка. Разкрити са три порти, десет кули, църковни и жилищни постройки, както в укрепената част, така и извън нея.

За паметник на културата е обявена и Етнографската къща в с. Спасово. В Чирпан има няколко църкви, които са строени през 19 в. и представляват интересни паметници на възрожденската архитектура - Църквата "Св. Богородица", църква "Св. Архангел Михаил", Църква "Св. Св. Кирил и Методий", Църква "Св.Спас". Най-голямата слава и символ на Чирпан е поетът Пейо Яворов. В Чирпан е съхранен родният дом на Пейо Яворов - поетът, белязал завинаги българската литература с магията на своето слово.

Историческият музей почива през уикенда.

Работно време: 09:00 до 16:00

Чирпан - Забележителност Чирпан - Исторически музей - Снимка 1 Чирпан - Забележителност Чирпан - Исторически музей - Снимка 2 Чирпан - Забележителност Чирпан - Исторически музей - Снимка 3 Чирпан - Забележителност Чирпан - Исторически музей - Снимка 4