3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Козя Стена

Price comment  Цена:
адрес:
Чифлик
имейл:
office@centralbalkan.bg
телефон:
0035966801277

Резерват Козя стена е най- младият и най- малкият в Национален парк Централен Балкан. Разположен е в землището на село Чифлик община Троян. Границата му се движи по северните склонове на връх Баба на запад до връх Ушите, от тук продължава по билната част и се снижава най- ниско при хижа Хайдушка песен, която остава извън северната му граница, и достига до връх Козя стена. Резерватът е създаден през 1987 г., с площ от 904 хектара, с цел опазването на ендемичния вид еделвайс и над сто годишните буково- еловите гори. "Козя стена" е истински ботанически рай. В него се опазват над 40 вида редки и защитени растения - благаево бясно дърво, рохелова каменоломка, високопланински желтак, старопланинска лазаркиня, сребърник и други. На територията му се намира скалният феномен Козя стена, както и други скални форми, поради което в резервата има разнообразие от грабливи птици като осояд, голям и малък ястреб, ветрушкии други. Местността, в която се намира резервата е стръмна и труднодостъпна, понеже той се намира на най-стръмните части на северния склон на Стара планина. Пресеченият релеф определя наличието на дълбоки речни корита, на гъста речна мрежа с множество потоци, оформящи течението на двете основни реки тук- Камачарска и Рогачева. На територията на резервата са обособени няколко пътеки за преминаване, определени според Закона за защитените територии. Това са пътеките „село Чифлик- хижа Козя Стена” пътека „хижа Хайдушка песен- хижа Козя Стена”. Друга пътека е тази започваща от „хижа Хайдушка песен – Кашка- хижа Ехо” и пътека „Е 3”. Всички пътеки са маркирани с указателни и информационни табели. Забранено е навлизането в резервата извън указаните табели, ползване на моторни превозни средства, палене на огън и бивакуване, както и замърсяване с отпадъци на резервата. Повече информация за туристическите услуги в резерват Козя стена може да намерите в специалните информационни центрове към Национален парк Централен Балкан, както и на телефон 0035966801277.

  • Резервати
Чифлик - Забележителност Резерват Козя Стена  - Снимка 1 Чифлик - Забележителност Резерват Козя Стена  - Снимка 2 Чифлик - Забележителност Резерват Козя Стена  - Снимка 3 Чифлик - Забележителност Резерват Козя Стена  - Снимка 4