3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Шабленско езеро и Шабленска тузла

Price comment  Цена:
адрес:
Шабла
имейл:
телефон:

Шабленското езеро представлява езеро-лагуна, разположено в североизточните части на България, на 3 километра източно от Шабла. Отделено е от Черно море с пясъчна коса. Шабленското езеро е част от територия с площ от 510 хектара, която е обявена за защитена територия, заради изключително важното си орнитоложко значение не само в България, но и Европа. Самият водоем достига площ от 0,8 квадратни километра, дълбочина между 0,4 и 4 метра и соленост около 0,4%. Има изключително богата флора и фауна. Дом е на 32 вида водорасли и над 79 вида висши растения. Бреговата му част е заета от тръстика и папур, но останалата, откритата, е покрита с красиви водни лилии. Езерото е изключително красиво и през есента, когато папурът изсъхва и формира прикачен златен ореол около водите му. В езерото виреят и разнообразни риби – сом, шаран, платика, каракуда, червеноперка и много други Освен това то е място за гнездене на 57 вида птици, 10 от които са редки. През зимата пък тук зимуват и около 30 000 големи белочели гъски и почти цялата популация на червеногушата гъска, която е застрашен вид в световен мащаб. Шабленската тузла, познато още и като Тузлата, също е солено езеро-лагуна, разположено източно от Шабленското езеро. Отделено е от Черно море посредством пясъчна коса. Площта му достига 20 хектара, сравнително плитко е с дълбочина между 04 и 0,6 метра и поради това през лятото понякога пресъхва. Водното си ниво поддържа чрез морски и изворни води. Солеността му е изключително висока – 40%, а дъното му е покрито със сероводородна тиня, която се използва за лечебна кал. Лечебната кал има широко медицинско приложение и заради това целогодишно от Тузлата се добиват над 200 000 тона от нея. Освен това тузлата е дом на 13 вида редки и застрашени растения, включени в Червената книга на България. Установени са и около 41 вида гнездящи птици. Районът на двата водоема е изключително живописен и си заслужава да бъде посетен. Наблизо се намира и известният Шабленски фар – най-високият и най-старият фар на територията на България.

  • Езера
Шабла - Забележителност Шабленско езеро и Шабленска тузла - Снимка 1 Шабла - Забележителност Шабленско езеро и Шабленска тузла - Снимка 2 Шабла - Забележителност Шабленско езеро и Шабленска тузла - Снимка 3 Шабла - Забележителност Шабленско езеро и Шабленска тузла - Снимка 4 Шабла - Забележителност Шабленско езеро и Шабленска тузла - Снимка 5