3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Парк Шуменско плато

Price comment  Цена:
адрес:
Шумен
имейл:
телефон:
+35954800466

Шуменското плато ясно се откроява над самия град Шумен. През 1980 г. то е обявено за един от единадесетте природни парка в България, за да бъде запазен по-добре неговият интересен платовиден и карстов релеф с разнообразна флора и фауна.

Характерни за платото са стръмните сипейни склонове и отвесните скални венци, очертаващи ръба на платото. В западната част на широкото плоско било се откроява връх Търнов дял (502 м) – най-високата точка в цялата Дунавска равнина.

В парка има и осем сравнително големи пещери, най-популярната сред които е „Дивдядовски зандан”. Тя е и най-дългата от осемте (2225 м). От тавана на голямата зала се спуска феерия от хиляди сталактити, различни по форма, големина и цвят – от млечнобели до тъмнокафяви. Най-често срещаните обитатели тук са няколко вида прилепи. Туристическият вход е на 5 метра над естествения, от който изтича подземна река. В югоизточното подножие бликат други три карстови извора.

Много от пещерите са служили за жилища на хората. Откритите оръдия на труда от камък, кремък и кост са доказателство, че пещерите са били обитавани от човека от дълбока древност. Някои от тях са били превърнати в скални манастири, църкви и монашески килии. Тези забележителни паметници, свързани с религиозния, културния и просветния живот са датирани от времето на Второто българско царство (XII - XIV в.).

В археологическия пейзаж на платото се вписват и останките от няколко тракийски селища от IV - II в. пр. н.е. През XVIII - XIX в. на платото са построени над 13 военни укрепления, представляващи част от укрепителната система на считания от военните специалисти за непревземаем град Шумен. И до днес са запазени ровове и валове в местностите Илдъз табия, Търнов табия, Ченгел табия и др. Тук е и резерват „Букака”, в който се опазва горски масив от мизийски бук на възраст повече от 100 години. Това е най-големия горски масив от този вид в Дунавската равнина.

От далечни времена Шуменското плато е тясно свързано с живота на хората от този край. То съчетава в едно природната красота, историята и културното наследство на региона. На Шуменското плато е известният туристически обект Шуменска крепост. Срещу нея е и монументалният паметник, посветен на 1300-годишнината от създаването на новата българска държава на Балканския полуостров. Впрочем, съвсем близо до Шумен са първите две столици на България – Плиска и Велики Преслав.

Достъпът до парка е осигурен по добре изградена пътно-алейна мрежа. Многобройни туристически маршрути отвеждат до интересни релефни форми, природни кътове, исторически забележителности, скални феномени и туристически хижи.

В парка има добри условия за практикуване на пешеходен и велотуризъм, туристическо ориентиране, скално катерене, спелеотуризъм, парапланеризъм и др. Има изградени кътове за краткотраен отдих сред природата и «Горско училище» за най-малките посетители на парка.

  • Паркове
Шумен - Забележителност Парк Шуменско плато - Снимка 1 Шумен - Забележителност Парк Шуменско плато - Снимка 2 Шумен - Забележителност Парк Шуменско плато - Снимка 3 Шумен - Забележителност Парк Шуменско плато - Снимка 4