3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Шумен - Исторически музей

Price comment  Цена:
1.50
адрес:
Шумен, 17, бул. Славянски
имейл:
museum_shumen@abv.bg
телефон:
+35954875487

Началото си Историческият музей в Шумен води от 1857 г., когато възрожденският учител Сава Доброплодни (1820 г. – 1894 г.) съвместно с ученици организира първата експедиция до останките на старата столица Велики Преслав, а находките, открити там, експонират в местното училище.

От 1891 г. музеят се намира в сграда в центъра на града, в която и до днес го посещават туристите. Историческият музей в Шумен има осем постоянни експозиции, представящи находки от V хил. пр.Хр. до ХХ в.

Разходката в музея започва със зала „Праистория”. Тук са изложени находки от региона на Шумен от халколита и бронзовата епоха. Сред интересните експонати е и култов съд с форма на патица, открит край Смядово. В зала „Античност” е експонирана гробница от ІV в. пр.Хр. Култовите паметници „Каменни баби”, датиращи от ХІ в., могат да бъдат видени в първата зала, посветена на Средновековието. Експозицията започва с находки от основаването на българската държава, открити край Плиска и района. Във втората зала от експозицията са изложени открития от първата християнска столица на българската държава - Преслав. В залата „Българско възраждане” е отделено внимание на реформите в българските училища. По време на Възраждането (XVIII – XIX в.) Шумен е център на българската музикална култура. През 1991 г. в музея е направена специална експозиция, посветена на християнската култура от ХVІІ - ХІХ в. Показани са икони, книги за литургии, царски двери и др.

Специална зала е отделена за богатата нумизматична колекция, която Регионалният исторически музей – Шумен, притежава. Тя включва над 100 000 монети, част от които са уникални. Монетите са изложени в хронологичен вид.

Част от обектите към Историческия музей в Шумен са музеите на Панайот Волов, Лайош Кошут и комплекс Панчо Владигеров.

През зимните месеци музеят е с работно време от 9.00 до 17.00ч и не работи събота и неделя. Беседите струват 5 лв. Тук може да получите информация за работното време и експозициите на обектите към музея.

Работно време: 10:00 до 18:00

Шумен - Забележителност Шумен - Исторически музей - Снимка 1 Шумен - Забележителност Шумен - Исторически музей - Снимка 2 Шумен - Забележителност Шумен - Исторически музей - Снимка 3 Шумен - Забележителност Шумен - Исторически музей - Снимка 4