3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Южнородопска екопътека

Price comment  Цена:
адрес:
Ягодина
имейл:
td_rodopea@abv.bg
телефон:
0035930419200

Южнородопската екопътека започва от мястото, на което Хайдушки дол се влива в Буйновската река. Местността се намира между селата Чала, Ягодина и Борино в Западните Родопи. Маршрутът минава през долините на три реки и по ридовете, които се издигат между тях. Денивелацията между най-ниската и най-високата точка по протежение на трасето е около 500 метра. Надморската височина на екопътеката варира от 900 до 1400 метра.

Общата дължина на трасето е 18,5 километра, което означава, че екопътеката е преодолима само за туристи с по-добра физическа подготовка. По протежение на маршрута са разположени четири красиви водопада, като най-високият от тях почти достига 20 метра. Екопътеката преминава и край Дяволския мост, една от най-емблематичните забележителности на Родопите. Височината му е около 25 метра.

В непосредствена близост се намират три от най-големите и известни пещери в България – Ягодинската, Харамийската и Дяволското гърло. По трасето на екопътеката можете да се насладите на характерното за тази планина тревисто растение родопски силивряк. То е защитен вид и за него има интересна легенда, според която то поникнало от кръвта на Орфей. Силиврякът може да възстанови жизнените си показатели след като бъде хербаризиран. Силно впечатление правят и вековните гори от черен бор. По протежение на екопътеката са изградени множество мостове и парапети, помагащи на туристите да се справят с най-трудните участъци от маршрута. Към тези места трябва да се подхожда с повишено внимание.

Една от най-интересната забележителности, през които преминава екопътеката, е ждрелото на Буйновска река. Бистрите води се спускат стремително през скални прагове и водопади, оградени от стръмни, почти отвесни планинински склонове. Маршрутът следва коритото на реката доста време, позволявайки на туристите да се насладят на невероятните гледки в цялата им пълнота.

Макар и доста дълга, Южнородопската екопътека няма особено висока степен на трудност, тъй като стръмните и опасни участъци са малко. Най-подходящи за посещението й са късната пролет, лятото и ранната есен. За да не позволите на нищо да помрачи доброто ви прекарване, подгответе се подобаващо и си осигурете подходяща за терена екипировка.

  • Екопътека
Ягодина - Забележителност Южнородопска екопътека - Снимка 1 Ягодина - Забележителност Южнородопска екопътека - Снимка 2 Ягодина - Забележителност Южнородопска екопътека - Снимка 3