3 stars 3 stars 3 stars

Историческа Забележителност
църква Св. Георги

Price comment  Цена:
адрес:
Ямбол, 45, ул. Св. Георги
имейл:
телефон:
0035946663679

Ямболският край бил повлиян от християнската култура още през първите години на християнството. В този ранен период тук се намерили много верни последователи. От историческите сведения разбираме, че още по време на 40-те години на IV в. в тези земи се е разполагало седалище на християнски епископи.

Днес в град Ямбол има три църкви – една от тях е православната църква „Св. Георги”. Тя се намира в ямболския квартал Каргона. Най-ценната реликва в храма е иконата на Св. Георги, която се смята за чудотворна. За иконостаса на църквата се знае, че е дело на дебърския род Филипови. По същество архитектурата на църквата „Св. Георги” прилича на много други църковни сгради. Тя има размери: ширина – 18 м, дължина 30,20 м, височина: северна и южна стена: 6,50 м, източна и западна - 7,50 м. Стените на височина 4,50 м, имат дебелина 0,45 м. Старата църква е била разширена на запад, тъй като са добавили нов вход отвън. Църквата се осветлява чрез 10 прозорци на долната стена. На горната стена има 12 прозореца. Освен тях има и 6 прозореца на горната стена на притвора, които осветляват балкона. На западната стена на църквата има врата, през която се влиза в двора. След двора се влиза в храма през три врати – една централна и две странични.

Засега изследователите не могат да уточнят от кога точно съществува църквата „Св. Георги”. В храма са запазени няколко реликви, чиято датировка дава основания да се смята, че той има много стар произход. Сред съхранените до днес свидетелства са сребърен дискус с надпис на средногръцки (катаревуса). Надписът е следният: "Моление раба Божии Алекси - подарява на св. Троица 1692 г. сл.Р.Хр." Върху стари богослужебни книги са открити бележки, като най-старата от тях е от 1802 г. и на нея пише "Купили, подарили – Аврам, Ради и Мария". В църквата е запазена и икона на Св. Богородица от 1764 г., а надписи по надгробни плочи сочат години като 1738 г. и дори и по-ранни. Запазена е и скъпа кутия (мощехранителница), изработена от сребро и подарена на 13 март 1808 г. През втората половина на XVIII век църквата „Св. Георги” е била разрушена. След това бива възстановена и отново разрушена през 1820 г. Тогава представлявала неголяма паянтова сграда, която наричали манастир. Около църквата е имало и бостан.

До ден-днешен са запазени имената на първите свещеници в църквата – поп Стефо и поп Георги от 1805 година.

  • Църкви
Ямбол - Забележителност църква Св. Георги - Снимка 1 Ямбол - Забележителност църква Св. Георги - Снимка 2 Ямбол - Забележителност църква Св. Георги - Снимка 3