3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Ямбол - Исторически музей

Price comment  Цена:
1
адрес:
Ямбол, 2, ул. Бяло море
имейл:
museum@mail.bg
телефон:
+35946663403

Ако решите да посетите Ямбол и да се разходите из центъра му, неминуемо ще стигнете до най-интересните забележителности на града. Историческият музей в Ямбол се помещава в двуетажна сграда. Той е учреден през 1952 г. като естествен наследник на местни археологически и научни дружества. Историческият музей на Ямбол има близо 100 000 експоната, събирани през последните 100 години. Благодарение на чуждестранно финансиране, музеят в Ямбол е компютъризиран и целият му фонд е описан и каталогизиран в електронна база данни. Специалистите от музея вземат дейно участие във всякакви местни и международни събития, засягащи археологията и музейното дело. Тук има и ателие за реставрация и консервация.

Фондовете на музея непрекъснато се попълват с нови открития, много от които са направени в проучвания от десетилетия античен град Кабиле, както и в селищната могила в село Драма. Археологическото богатство на Ямболския регион, експонирано в залата на първия етаж, представя образци на материалната и духовна култура на човека още от неолита. Експозицията, организирана на втория етаж в музея, е посветена на етнографските особености на Ямболския регион. Тук може да се научи повече за местните обреди и обичаи, за занаятите, празниците и вярванията на хората от Ямболския край.

Музеят не работи през уикенда, но може да го посетите с предварителна заявка. Беседата струва 3 лв.

Работно време: 08:00 до 17:00

Ямбол - Забележителност Ямбол - Исторически музей - Снимка 1 Ямбол - Забележителност Ямбол - Исторически музей - Снимка 2 Ямбол - Забележителност Ямбол - Исторически музей - Снимка 3