3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Биосферен Резерват Дупката

Price comment  Цена:
адрес:
Батак
имейл:
телефон:

Биосферен резерват Дупката се намира в южния край на Баташката планина в Западни Родопи. Разположен е по поречието на Девинска река. Обхваща територия с надморска височина от 600 до 1300 м. Дупката е обявен за резерват през 1951 г. с обща площ е 1210,8 хектара. Площта на резервата е включена в границите на потенциална защитена зона Западни Родопи, част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Резерватът е създаден с цел опазването на вековните чисти гори от бял бор, както и защита на благородния елен. Релефът е силно разчленен, на места много стръмен. Дупката е типичен горски резерват - 83 % от площта му е заета от вековни иглолистни гори. По-голяма част от тях са 200-годишни чисти гори от бял бор, в които се разнася дъх на смола, а през рехавите, разположени високо по стройните стволове клони, прониква ведрина и светлина. Най-голямото богатство на резерват Дупката е дивеча като тук е една от най-големите популации на дивата коза. Резерватът дава убежище и на още голям брой горски бозайници като благороден елен, сърна, лисица, дива котка, кафява мечка и други. Срещат се голям брой птици – ястреб, лещарка, сокол и други.

В резерват Дупката се намира Кемеровият римски мост, подобен по градеж на Дяволския мост на река Арда в Източните Родопи. Недалеч от резервата са Фотинските водопади. Те са изключително живописни през всички сезони, но през есента красотата им е наистина поразителна. Биосферен резерват Дупката е истинско съкровище, съхранило един от най-девствените и приказни кътове в България.

  • Резервати
Батак - Забележителност Биосферен Резерват Дупката - Снимка 1 Батак - Забележителност Биосферен Резерват Дупката - Снимка 2 Батак - Забележителност Биосферен Резерват Дупката - Снимка 3 Батак - Забележителност Биосферен Резерват Дупката - Снимка 4 Батак - Забележителност Биосферен Резерват Дупката - Снимка 5