3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Варна - Природонаучен музей

Price comment  Цена:
1.50
адрес:
Варна, Морска градина
имейл:
marianafilipova@yahoo.com
телефон:
+35952618011

Сградата на варненския Природонаучен музей се намира в северната част на Морската градина и е построена през 1917 - 1918 г. от тогавашното Министерство на войната за нуждите на граничните войски като щаб на 15-та погранична дружина на Варненския военен окръг. Поради дългогодишното стопанисване от военните до 1955 г., мястото където понастоящем се намира музея е било известно под името „Граничен кът”.

Музеят е открит официално на 22 юли 1962 г. от Васил Николов – началник на отдел “Просвета и култура”. Музеят изучава и популяризира гелогията, растителният и животински свят на Черно море и българското черноморско крайбрежие. В музейните фондове се съхраняват над 20 000 музейни експоната включени към разделите Геология, Палеонтология, Ботаника, Зоология и Екзотика. Варненският Природонаучен музей притежава приблизително пълни колекции от сладководните и морски животински видове в българския участък на Черно море, както и геологична и минералогична сбирка. Музейната експозиция е обособена в три раздела: Геология, Растителност и Животински свят.

В първия раздел са представени произхода и образуването на земята, за произхода на растителните и животински организми, представени са вкаменелости от мезозойската ереа (геоложка ера между 248 млн и 65 млн години, когато са господствали огромни влечуги и са се появили костни риби, птици, бозайници и дървета с листа) и терциера (геологическа епоха, която обхваща появата на широколистните дървета и бозайниците преди 65 млн. години). Във втория раздел “Растителност” са представени някои основни растителни групи характерни за местния край – водорасли, растения по солените почви и пясъците, лонгозна растителност и растения–ендемити. Обърнато е внимание на черноморските водорасли, като основни производители на органична материя в Черно море. Животинският свят на района е представен от безгръбначни и гръбначни животни подредени в систематичен ред – от едноклетъчните до бозайниците.

Музеят почива през зимата – неделя и понеделник, а през лятото само в понеделник.

Работно време: 10:00 до 17:00

Варна - Забележителност Варна - Природонаучен музей - Снимка 1 Варна - Забележителност Варна - Природонаучен музей - Снимка 2