3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Природен Резерват Патлейна

Price comment  Цена:
адрес:
Велики Преслав
имейл:
riosv-shn@icon.bg
телефон:
0035954856500

Природен резерват Патлейна се намира в североизточната част на България, само на около четири километра от град Велики Преслав. До него се стига по добре поддържан асфалтов път, а и на много места са монтирани указателни насочващи табели. Паркът е доста голям, обхваща около 38 хектара площ, а на територията му има няколко хижи, отворени за посетители. Официално Патлейна е обявен за резерват през 1948 година, като основната цел е да бъде запазено единственото в страната ни находище на рядко срещания вид див рошков. През 1999 г. е прекатегоризиран в категория “поддържан резерват” със Заповед на МОСВ. На територията на резервата днес се срещат много и различни защитени видове дървета, както жълто и червено урумово лале. От останалите видове участие вземат обикновен габър, полски клен, сребриста липа, леска, обикновен дрян, кучешки дрян,черна калина, брадавичест чашкодрян. От лиано подобните е застъпен само обикновеният повет. В състава на дървестния етаж доминират дивия рожков и келявия габър. По-рядко се срещат мекиш, космат дъб. Освен за изучаване на различните защитени видове, резерватът е едно приятно място за разходка и отдих.

На територията на поддържания резерват Патлейна и в непосредствена близост се намират няколко исторически паметника – останки от манастирска църква и занаятчийска работилница с пещи от времето на Първото българско царство, края на IХ и началото на Х век и средновековния манастир от Х век “Св.Пантелеймон”. Средновековният български манастир в резервата Патлейна се намира в близост и е част от Националният Археологически резерват Велики Преслав. В резервата се намира и пещерата Меча дупка и язовира Тича. На територията на поддържания резерват са забранени всякакви дейности, с изключение на преминаване на хора по маркирани екопътеки, включително с образователна цел, утвърдени със Заповед на министъра околната среда и водите. Повече информация може да получите от РИОСВ-Шумен на телефон 0035954856500.

  • Резервати
Велики Преслав - Забележителност Природен Резерват Патлейна  - Снимка 1 Велики Преслав - Забележителност Природен Резерват Патлейна  - Снимка 2 Велики Преслав - Забележителност Природен Резерват Патлейна  - Снимка 3 Велики Преслав - Забележителност Природен Резерват Патлейна  - Снимка 4 Велики Преслав - Забележителност Природен Резерват Патлейна  - Снимка 5