3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Парк Българка

Price comment  Цена:
адрес:
Габрово
имейл:
dppbulgarka@abv.bg
телефон:
+35966808857

Природният парк „Българка” заема северните склонове на централната част от Стара планина - над Шипченския и Тревненския дял от планината. Паркът е един от най-новите, обявен през 2002г. Разнообразният релеф и климатични условия са причина за голямото разнообразие от животински и растителни видове. Около 70% от официално признатите за лечебни растения в България се срещат в парка. Горският фонд на територията на „Българка”е около 80 % от цялата му площ, а на бука се пада най-голям процент от дървесните видове – 65%. На територията на „Българка” са установени над 1360 растителни вида, от които 32 вида са в Червената книга на България.

В природен парк „Българка” се намират защитените местности Студен кладенец, Столища, Мъхченица-Йововци, Соколски манастир, както и природните забележителности „Мъхнатите скали, „Виканата скала”, „Естествено тисово находище” и вековното дърво „Големият бук“.

На територията на парка се намират архитектурно-етнографският комплекс „Етъра” и Соколският манастир, които предоставят възможности за културен туризъм. Посетителите на „Етъра” могат да достигнат до Соколския манастир по маркирана туристическа пътека.

Паркът има още няколко екопътеки. Една от тях - екопътека „Узана” - преминава през едноименната местност, която е и географският център на България. По екопътеката има въжен тролей, детска площадка, кътове за отдих, панорамна площадка, заслони. Едно от най-интересните места, особено за децата, е “Горското училище” – класна стая с дървени чинове и дъска, която се намира на открито в гората.

Територията на парка е подходяща за конен туризъм - в района на Узана и местността Тодорчета. „Виканата скала”, пещерите под връх Бузлуджа и скалните масиви около село Станчев хан са местата, подходящи за екстремен туризъм - алпинизъм, скално катерене и спелеология. За почитателите на парапланеризма и делтапланеризма подходящи са връх Исполин в Узана, връх Бедек и връх Българка.

Природен парк „Българка” е разположен в район с традиции в еко и селския туризъм. В Габрово, Трявна и селата в региона могат да се намерят разнообразни възможности за настаняване.

Посетителският център на парк „Българка” се намира на южния паркинг на архитектурния резерват „Етъра”. В центъра се предлагат различни беседи и образователни програми на теми като биоразнообразие, туризъм в парка, оцеляване в планината и др.

  • Паркове
Габрово - Забележителност Парк Българка - Снимка 1 Габрово - Забележителност Парк Българка - Снимка 2 Габрово - Забележителност Парк Българка - Снимка 3