3 stars 3 stars 3 stars

Историческа Забележителност
Големобеловски манастир

Price comment  Цена:
адрес:
Голямо Белово
имейл:
телефон:

Големобеловският манастир „Вознесение Господне” е обявен за паметник на културата и в наши дни е периодично действащ. Намира се на около 2 км от с. Голямо Белово, в планината Родопи. От историческите сведения знаем, че е основан през VI в. и е продължил да съществува през Първото и Второто български царства. През XVII в. по време на помохамеданчването на чепинските българи го сполетява съдбата на стотици православни храмове и манастири по българските земи – бива разграбен и разрушен.

Има исторически данни, че през Средновековието Големобеловският манастир е привличал десетки поклонници, сред които и български владетели. Предолага се, че в манастира е било седалището на Левкийския епископ. Най-вероятно цялата Чепинска котловина е била владение на манастира.

В наши дни от едновремешната обител са запазени внушителните развалини от частично реставрирания манастирски храм,известен като Беловска базилика. По мнение на специалисти, църквата принадлежи към типа на базиликална сграда със сводесто покритие на централната част. Базиликата е без централен вход от запад, а с два странични входа от север и юг. До южната й фасада е била долепена триконхална кръщелня, от която са запазени основите. Подът на църквата е бил покрит с многоцветна мозайка, а стените - с геометрични и растителни украси. Ако се съди по размерите на църквата, манастирският комплекс бил много богат за времето си.

През 1999 година край манастира „Вознесение Господне” е построена малка, еднокорабна, едноапсидна, кръстовидна черква.

Вярваме, че ще ви бъде интересно да научите и малко повече за селото до Големобеловската обител – с. Голямо Белово. Заслужава си! То е създадено през славянобългарската епоха със славянското име Белово – което означава „на хубаво, благодатно място”. С построяването на манастира „Вознесение Господне”, селото било преименувано на Левке. Местността става част от българската държава по време на управлението на хан Крум. Няколко векове по-късно жителите му стават активни участници в борбите за освобождение. Има данни, че в читалището на селото Апостола на свободата – Васил Левски, е основал комитет. Не на последно място по важност ще изтъкнем, че единствената жена в Хвърковатата чета на Георги Бенковски е голямобельовката Мария Сутич. Голямо Белово е освободено от османско робство на 14 януари 1878 година.

  • Манастири
Голямо Белово - Забележителност Големобеловски манастир - Снимка 1 Голямо Белово - Забележителност Големобеловски манастир - Снимка 2 Голямо Белово - Забележителност Големобеловски манастир - Снимка 3 Голямо Белово - Забележителност Големобеловски манастир - Снимка 4