3 stars 3 stars 3 stars

Историческа Забележителност
Перперикон - светилището на Дионис

Price comment  Цена:
1.50
адрес:
Горна крепост
имейл:
hmuzkki@infotel.bg
телефон:
+35936163580

Перперикон /Хиперперакион, Перперакион/ се намира в Източните Родопи, на 15 км североизточно от днешния гр. Кърджали. От София до обекта може да се стигне по добре поддържаните пътища София-Асеновград-Кърджали и София-Хасково-Кърджали. Самият Перперикон се извисява на скален връх. В подножието му се намира с. Горна крепост. Край него тече златоносната река Перперешка, оформила плодородна долина с дължина около 10 км и широчина 3-4 км. Удобната речна долина е създала великолепни условия за живот от дълбока древност. По тази причина тя е осеяна с десетки археологически обекти от различни епохи, чиито естествен център се явява Перперикон. Съвсем наблизо р. Перперешка се влива в яз. "Студен кладенец", построен по коритото на р. Арда. Мястото на вливане при с. Калоянци е много красиво и е застроено като водно-планински курорт.

Култовата дейност на скалния връх започва още през V хил. пр. Хр. и е свързана с култа към Бога-Слънце на хората от каменно-медната епоха. Тук те създават първото светилище и полагат съдове с храна за боговете. Количеството и вида на откритите доказателства доказват, че на това място се е намирало прочутото в древността светилище на Дионис. На Перперикон е мястото, където се е вярвало, че са били изложени мощите на Орфей или част от тях. Целият археологически комплекс Перперикон се състои от четири основни части от новокаменната епоха. Първата е мощна крепостна стена, втората е Акропол, изграден от огромни каменни блокове, заемащ най- високата част на хълма. Третото звено на Перперикон е дворец, който е изсечен в скалите и заемащ площ от 10 000 кв. м. Четвъртата част на комплекса са северното и южно предградия, които представляват система от малки улички в скалите, жилищни сгради и храмове. В подножието на Перперикон вече има изграден паркинг , чешма и посетителски център в процес на изграждане, предвижда се и обезопасяване на района. Изкачването преминава леко, след около 15мин има малка горичка, като постепенно се открива все по голяма панорама.

Входната такса е 3 лв, а за деца безплатно. Беседи се предлагат от май до октомври, които струват 30 лв.

  • Светилища

Работно време: 07:30 до 20:00

Горна крепост - Забележителност Перперикон - светилището на Дионис - Снимка 1 Горна крепост - Забележителност Перперикон - светилището на Дионис - Снимка 2 Горна крепост - Забележителност Перперикон - светилището на Дионис - Снимка 3 Горна крепост - Забележителност Перперикон - светилището на Дионис - Снимка 4 Горна крепост - Забележителност Перперикон - светилището на Дионис - Снимка 5 Горна крепост - Забележителност Перперикон - светилището на Дионис - Снимка 6 Горна крепост - Забележителност Перперикон - светилището на Дионис - Снимка 7