3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Музей на котленските възрожденци

Price comment  Цена:
1.50
адрес:
Котел, 3, пл. Възраждане
имейл:
телефон:
+35945342549

Музеят на котленските възрожденци в Пантеона на Георги Сава Раковски се намира в центъра на града във внушителна сграда от камък, дърво и желязо. Сградата е открита през 1981 г. по случай честването на 1300 години от създаването на България.

Експозицията музея е разположена в 4 зали и разделена в 4 раздела – Будители, Просветители, Бунтовници и Революционери. Четирите зали онагледяват живота и делото на повече от 200 национални герои от региона. В първата зала на музея са представени народния будител Софроний Врачански – пръв преписва Паисиевата “История Славянобългарская”, издава първата печатна книга на български език, написва първото автобиографично произведение, Неофит Бозвели – основоположник, организатор и ръководител на борбата за църковна независимост, просвещенец и книжовник. Тук почива и неспокойното сърце на д-р Петър Берон – автор на първия буквар “Рибен буквар”, учен-енциклопедист от европейски мащаб, оставил обемни трудове на 5 езика. Централно място в залата на революционерите е отделено на Георги Сава Раковски. Тленните му останки са положени в мраморен саркофаг, покрит от бронзово знаме със заветните думи “Свобода или смърт”. Положено е и копие на сабята му.

Чрез възстановка на взаимно училище /катедра със затвор за наказания, пясъчни чинове, дивити и панакиди, наградни и наказателни кавалерии/,е пресъздадена атмосферата на учебния процес от първата половина на ХІХ век.

Беседи се провеждат на български, руски, немски и английски език и се заплащат 5 лв. През зимните месеци музеят работи до 17ч, а през лятото до 18ч. За учащи и пенсионери входната такса е 1.50 лв.

Работно време: 09:00 до 18:00

Котел - Забележителност Музей на котленските възрожденци - Снимка 1 Котел - Забележителност Музей на котленските възрожденци - Снимка 2 Котел - Забележителност Музей на котленските възрожденци - Снимка 3 Котел - Забележителност Музей на котленските възрожденци - Снимка 4