3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Крушунска екопътека

Price comment  Цена:
адрес:
Крушуна
имейл:
телефон:

Крушунската е най-късата екопътека в България. Тя се намира в землището на село Крушуна, община Летница, Ловешка област и представлява кратък маршрут, преминаващ през местността Маарата. През 1992 година, благодарение на усилията на д-р Петър Петров от Географския институт към БАН, Крушунската бигорна каскада и съседната пропаст Голяма Гарваница са обявени за природна забележителност и са спасени от унищожаването им чрез добив на варовиков строителен материал.

Тогава е построена и Крушунската екопътека, представляваща кратка последователност от дървени мостчета и стълби, позволяващи на туристите да разгледат впечатляващия карстов регион. Освен кратък, преходът е и доста лесен, тъй като няма нито опасни, нито стръмни участъци. Маршрутът е подходящ за природолюбители от всички възрасти и за всички годишни сезони, но все пак за предпочитане е да го посетите през по-топлите месеци. Специална екипировка не ви е необходима; трябват ви единствено удобни планинарски обувки и добро настроение.

Така наречената Крушунска бигорна каскада представлява последователност от множество десетки варовикови прагове, по които се спускат водите на извиращата от Крушунската пещера рекичка. Някои от водопадите са по-големи, а други са високи само няколко сантиметра, но цялостната гледка е впечатляваща и местността се е превърнала в един от символите на България. Водата, протичаща през каскадата, има ярък смарагдов цвят и образува десетки малки вирчета и езерца при преминаването си през варовиковия лабиринт.

Цялата Маара е обрасла с рядка гора, което позволява на ниската растителност (треви, папрати, храсти, увивни растения) да покрият като килим земята. Въпреки че дърветата не са особено гъсти, те и преминаващата между тях живописна рекичка създават много привлекателна за туристите обстановка, особено през горещите месеци.

В самата Крушунска пещера се образуват дълбоки езера, сложен лабиринт от преплетени тунели, както и чудновати сталактити, които въображението на посетителите оподобява на различни неща (Брадите, Скалните цветя и т.н.). Пред самата пещера е разположена широка поляна, оградена по причудлив начин от всички страни от скалите на Деветашкото плато.

В местността Маарата са разположени още няколко пещери – Бонинска, Водопада, Урушка маара и Горник. В първата от тях се намира най-голямото подземно езеро в България. Достигането до Крушунската екопътека и преминаването по нея не представляват почти никаква трудност, но за сметка на това местността се отблагодарява щедро на посетителите си с изобилие от красиви гледки, воден шепот и скални скулптури, изваяни от природата.

  • Екопътека
Крушуна - Забележителност Крушунска екопътека - Снимка 1 Крушуна - Забележителност Крушунска екопътека - Снимка 2 Крушуна - Забележителност Крушунска екопътека - Снимка 3