3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Баюви дупки

Price comment  Цена:
адрес:
Пирин
имейл:
Info@bl.government.bg
телефон:
0035973881401

Баюви дупки е седмият по височина връх в Пирин планина. Той се разполага в северния й дял, на Мраморното било. Мраморите в Пирин, които заемат около 10% от повърхността му, са най-старите скали в планината. Те са от групата на метаморфните, тоест вторично преобразувани, поради което са и най-твърди. Това обяснява защо мраморните върхове и била в Пирин се рушат най-бавно и, следователно, защо днес това са най-високите пирински части. Баюви дупки се извисява до 2820 метра надморска височина и се намира на карстовото било между върховете Разложки суходол (2715 м) и третия по височина в Пирин - Бански суходол (2884 м).

Баюви дупки има три ясно изразени връхни точки. При най-северната се отделя на североизток скалистият карстов рид Средоноса. Между връхните точки главното било се стеснява на места до 50 см. Източните склонове на върха към едноименния циркус Баюви дупки са отвесни и недостъпни. Западните му склонове са силно наклонени към долината на Влахинска река.

На около половин километър югоизточно от върха е разположен най-високият алпийски заслон в България - Кончето. Той представлява дървена барака с двойни стени, с едно вътрешно помещение. Намира се на 2760 метра надморската височина и цялата му конструкция е осигурена против лошо време със стоманени струни към скалите. В заслона има 4 двойни и 2 единични дървени нара и при необходимост в него могат да преспят до 10-15 души. Няма водоснабдяване и електрификация, както и няма санитарни помещения. Буквално сурови условия!

Северно от Баюви дупки е разположена седловината Каменитишки превал. От превала до заслона водят три пътеки. Най-често използваната е маркирана в червено и подсича стръмните западни склонове на Баюви дупки. Втората следва главното било по самия му ръб. Третата подсича най-северната връхна точка и се включва във втората пътека. Последните две пътеки не са маркирани.

Най-популярните изходни обекти за изкачване на връх Баюви дупки са град Банско и град Разлог. Маршрутите често тръгват от хижа Вихрен, хижа Бъндерица, хижа Яворов и заслон Кончето. Преди няколко години група ентусиазирани планинари от Разлог изминаха 10-часов нетрадиционен маршрут за преход в Пирин. Маршрутът стартира от хижа Яворов през връх Баюви дупки, спускане преди заслона на Кончето, по циркуса Баюви дуки, преминаване през скалния ръб Средонос и местността Погледец и завръщане на хижа Яворов. Този маршрут е истинско изпитание за любителите на планинските преходи, той минава през най-трудната алпийска част на Северен Пирин.

  • Върхове
Пирин - Забележителност Връх Баюви дупки - Снимка 1 Пирин - Забележителност Връх Баюви дупки - Снимка 2