3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Ореляк

Price comment  Цена:
адрес:
Пирин
имейл:
Info@bl.government.bg
телефон:
0035973881401

Мраморен красив връх, който прилича на орел с леко разтворени криле, е „кацнал” в Среден Пирин. Въпреки че се намира в най-малкия дял в Пирин планина, връх Ореляк е най-високият в него със своите почти 2099 метра височина. Върхът се намира на пътя между градовете Гоце Делчев и Сандански, над село Пирин. На Ореляк е разположена радиорелейната и телевизионна станция Орелек, открита в началото на 80-те години на XX век. Радио-телевизионният ретранслатор е висок 96 метра и се вижда отдалеч.

Връх Орлови скали, или Орелек, както още е известен сред местното население, се издига на главното планинско било, северно от връх Баба и северозападно от връх Чала. Има формата на триглав купол. Билото е скалисто и голо, а западните му склонове се спускат стръмно, на места отвесно към долината на река Пиринска Бистрица. Югоизточните пък се спускат по-полегато към местността „Добро поле“. Ниската част на северните склонове на Ореляк е в обхвата на резерват Ореляк. Резерватът е обявен през 1985 година с цел опазването на буковите гори (835 хектара) характерни за тази част на България, както и прословутият Пирински чай. Въпреки неголямата територия на резервата – 850 хектара, животинският свят е много разнообразен. Причината се крие в голямата надморска височина. Най-разпространените видове са гръцка дългокрака жаба, дъждовник, дива свиня, вълк, кафява мечка, лисица, сърна и други.

Местността около връх Ореляк представлява интерес за историците и археолозите. Според някои от тях напълно възможно е на няколкостотин метра под Ореляк да е имало богомилски селища. Откриването на такова селище ще даде възможност на изследователите да разберат малко повече за начина на живот на последователите на еретическото учение на български свещеник, живял по време на царуването на цар Петър I (927-969), известен като Поп Богомил. Известно е, че богомилите са живели оскъдно и еднообразно, напълно според дуалистичната идея на старото манихейство за съществуване в света на две начала — добро и зло, които са във вечна непримирима борба. Невидимият свят те отдавали на доброто начало, а материалният, видим свят считали за създание на злото начало.

Ако сте си поставили за задача да покорите връх Ореляк, основен изходен пункт за изкачването му е хижа Попови ливади. Оттам започва маркирана пътека, по която за около 2 часа може да се стигне до върха. От същата хижа до самия връх води 12 км чакълиран път.

  • Върхове
Пирин - Забележителност Връх Ореляк - Снимка 1 Пирин - Забележителност Връх Ореляк - Снимка 2 Пирин - Забележителност Връх Ореляк - Снимка 3 Пирин - Забележителност Връх Ореляк - Снимка 4