3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Кабул

Price comment  Цена:
адрес:
Рила
имейл:
телефон:

Връх Кабул е висок 2531.1 м. н.в. и се намира в Рила планина.

Кабул е бранител, „пазач” на известните Седем рилски езера от запад. Дори ако погледнем това място само външно, географски, ще видим, че Кабул закриля едно от най-красивите места на света. Това прави самия връх специален.

В Българския тълковен речник с автор Асен Ботев е записано, че кабул е дума, която преминава от арабския в турския език и на български има следните значения: облог, бас, уговорка, съгласие, а кабуля е обяснено като търпя, понасям. В знаменития речник на Н. Геров кабул е изяснено чрез два израза: „не чиня кабул, не кабуля” и „чиня, струвам кабулъ”. Първият е обяснен като не приемам, вторият – като приемам.

Макар и висок (2531 м), за разлика от съседните му върхове Отовишки, Калините, Харамията, Ташмандра (Баба Рада), които имат типично алпийски форми – скалисти, начупени, остри, назъбени, Кабул прилича по-скоро на родопски връх – мек, закръглен, тревист.

Кабул е пасищен връх, макар овцете днес да са изчезващ вид – все по-рядко виждаме някое стадо в планината. На юг от Кабул е Отовишки рид, зад него – долините на Голямата и Малката Мокрица. В миналото тия места са наричани Голямото и Малкото Пазардере. Тук е бил един от най-големите пазари на добитък от Беломорието до Тракия. Ако някой стопанин е искал да купи ново стадо, идвал тук, договарял условията със стария му собственик, двамата си стискали ръцете и казвали „кабул” – съгласен. С тая магическа дума се “подпечатвал”, узаконявал, актът на покупко-продажбата на стадото.

  • Върхове
Рила - Забележителност Връх Кабул - Снимка 1 Рила - Забележителност Връх Кабул - Снимка 2 Рила - Забележителност Връх Кабул - Снимка 3 Рила - Забележителност Връх Кабул - Снимка 4 Рила - Забележителност Връх Кабул - Снимка 5