3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут Село Розино – хижа Козя ...

Price comment  Цена:
адрес:
Розино
имейл:
телефон:

Туристическият маршрут от Розино (община Карлово, област Пловдив) през местностите Старата бичкия и Баба дере за хижа „Козя стена” започва в самия център на селото и се изминава за около 6 часа. Поема се към тунела под железопътната линия, откъдето по широк черен път се достига до южните склонове на Стара планина. Още в самото начало на прехода се минава покрай скалния феномен Булския камък и се продължава по покрития с хубава гора скат на Розинската рътлина, откъдето (около час след началото на трасето) се достига до билото й в местността Попова нива (Аджолтърла). Открива се красива гледка към отвесните зъбери а Кендабалкан и Козята стена.

Оттук маршрутът продължава на северозапад през гъста букова гора по черен път, който постепенно се превръща в пътека. След около час се достига местността Равнището (Дюзалан), в която пресича нов черен път и няколко пътеки, водещи от главния път до местността Паниците (Чанакчиите). След Равнището пътеката поема на североизток и пресича хребета, спускащ се от Ягодова поляна, като се отклонява на север-северозапад, слизайки плавно, за да пресече стръмните склонове, покрити със смесена гора, ливади и мъхове.

Трасето води до живописното корито на река Дамлъдере, като достига до нея при дългата поляна в местността Старата бичкия, където има останки от съоръжения за бичене на трупи. Оттук се поема по пътя, идващ от село Христо Даново (община Карлово, област Пловдив), като се минава под поредица от впечатляващи отвесни скали и се подминава мястото, на което се влива Бабадере, за да се достигне до точката (след около 20 минути), където пътеката за хижа „Козя стена” се отклонява от главния път.

Маршрутът следва страничното спрямо главното било старопланинско ребро Узунбурун (Дългия нос). Оттук пътеката става доста стръмна, описвайки серпентини по вододелното било на рида. След известно време обаче наклонът постепенно намалява и около час след отклонението се стига до сграда, представляваща склад на хижата. На това място се пресича черният път, който свързва трасетата, следващи долините на Дамлъдере и Курудере и се продължава по пътеката, навлизаща в стара букова гора.

Оттук серпентинообразно се достига до надвисналите от билото скални образувания Чифлишки кошари и за около час се достига до една от най-живописните хижи в Централна Стара планина – „Козя стена”, която се намира точно над тях.

  • Маршрути
  • Хижи
Розино - Забележителност Маршрут Село Розино – хижа Козя стена - Снимка 1 Розино - Забележителност Маршрут Село Розино – хижа Козя стена - Снимка 2 Розино - Забележителност Маршрут Село Розино – хижа Козя стена - Снимка 3 Розино - Забележителност Маршрут Село Розино – хижа Козя стена - Снимка 4