3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Челопеченско езеро

Price comment  Цена:
адрес:
София, кв. Челопечене
имейл:
телефон:

Челопеченското езеро се намира южно от квартал Челопечене, Софийска област, непосредствено до Лесновска река, наричана още Стари Искър. Езерото е най-голямото от групата на Софийските езера. Площта му варира между 0,8 и 1,1 квадратни километра. Интересното при него е, че е новосформирало се езеро. През 2005 година обилни и поройни валежи допринасят за голямо наводнение в района. Язовир „Огняново” прелива. Множеството малки езерца биват залети от реката, която къса дигата на язовира, помитайки всичко по пътя си. Именно нейните подпочвени води до преди това са поддържали малките езерца.

В момента Челопеченското езеро е превърнато в баластриера. Езерото е любимо място сред практикуващите сладководен риболов. По случайност се оказва подходящо място за развъждането на бялата риба платика по естествен начин. Нейната популация пък допринася за запазване присъствието на бялата риба и щуката. Ако сте риболовец, куките ви мога да хванат и едър уклей, каракуда, бабушки и костур. Тревожно е, че борят на бракониерите нараства значително през последните години. Не може да ловувате свободно, а само с необходимите разрешителни и талони.

В близост до Челопеченското езеро се намира Челопеченският манастир „Рождество Богородично”. Писмените данни за него датират от 1192 година, по времето на цар Асен. Самият той в специален хрисовул казва: „Христолюбивият Йоан Калиман, цар на българи и гърци, надарява манастира с тази повеля царска златопечатная”. Оригиналът на този докомент се намира в Амстердам, а негово копие пък в Зографския манастир в Атон.

  • Езера
София - Забележителност Челопеченско езеро - Снимка 1 София - Забележителност Челопеченско езеро - Снимка 2 София - Забележителност Челопеченско езеро - Снимка 3 София - Забележителност Челопеченско езеро - Снимка 4