3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Конски Дол

Price comment  Цена:
адрес:
Сърница
имейл:
ddssatovcha@nug.bg
телефон:
0035975412170

Резерват "Конски дол" се намира в Западните Родопите на север от селата Кочан, Ваклиново и Осина. От всички страни граничи с площи горски фонд. Той попада в територията на Държавно дивечовъдно стопанство "Дикчан", с обща площ 34,7 ха. Средната надморска височина е 1600 м. Обхваща вековна смесено елово-смърчова-букова гора. Някои дървета са високи около 54 м. На територията на село Годешево има защитени дървета. Там се намира чинар, който е на възраст 400 години, висок е 25 м. и има обиколка 4.80 м. Обявен е за защитен.

Теренът на природен резерват „Конски дол“ е с изключително стръмен характер – от 30 до 36 градуса. Най-високата му точка е 1265 м, а най-ниската 965 м. Изложението на терена е източно и югоизточно. За територията на Конски дол са установени общо 83 растителни вида. С най-много представители е семейство Сложноцетни - 8 вида, следвано от семействата Житни и Розоцветни. В Конски дол са установени 9 растителни вида с природозащитен статус. Тук се включват главно традиционни лечебни растения и горскоплодни видове. Такива са леска, глог, шипка, хвойна, дрян, трънка, черен бор, черна боровинка, мечо грозде. Тревните са иглика, жълт кантарион, лудо биле, мащерка, бял равнец, риган. Фауната е представена от 103 вида гръбначни животни. В резервата са намерени 6 вида реликти, 77 вида са защитени по Закона за биологичното разнообразие, 16 вида са включени в Червената Книга на България. В рекичките в резервата се среща черна мряна и пъстърва. Представители на семейство птици са черен щъркел, лещарка, черен кълвач, глухар и много други. Типични представители на бозайниците са благороден елен, вълк, мечка, златка, дива котка и други.

Територията на резервата е осеяна с исторически забележителности като: древни тракийски светилища, римски мостове и бойни охранителни кули от средновековието. Екскурзиите до архитектурните резервати Долен и Ковачевица от времето на българското възраждане носят на туристите неповторими преживявания.

  • Резервати
Сърница - Забележителност Резерват Конски Дол - Снимка 1 Сърница - Забележителност Резерват Конски Дол - Снимка 2 Сърница - Забележителност Резерват Конски Дол - Снимка 3