3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Габра

Price comment  Цена:
адрес:
Църварица
имейл:
телефон:

Резерват Габра е един от най-старите в България. Намира се в местността "Малкия Средок" на 5 км от село Църварица. Той е със статут на поддържан резерват. В далечната 1949 година е обявен за резерват, с цел да се опази вековната гора от черен бор, който е известен със своите качества. Габра заема почти 90 хектара от планина Влахина на надморска височина 900-1100 метра. До резервата от селото се стига за около 1 ч. - 1 ч. и 30 мин. Резерватът е с площ : 89,60 ха, от които около 85 % черен бор, 5 % бук, 10 % зимен дъб, цер, габър, мъждрян и др. Единствено в резерват Габра на територията на Република България се среща македонският дъб, както и планинският явор, който е обявен за балкански ендемит. Средната възраст на боровата гора е 120-150 г. От представителите на животинския свят най-често се срещат диви свине, сърни, вълци, лисици.

Изходен пункт за резерват Габра е село Църварица, което се намира на около 40 км. от град Кюстендил. До селото има редовна автобусна линия. Резерват Габра се намира в гранична зона заради близостта си с Република Македония. Туристите решили да посетят резервата трябва да потърсят съдействие от граничните власти на контролно пропускателния пункт при село Църварица, но е желателно предварително да са получили разрешение за посещение.

  • Резервати
Църварица - Забележителност Резерват Габра - Снимка 1 Църварица - Забележителност Резерват Габра - Снимка 2 Църварица - Забележителност Резерват Габра - Снимка 3 Църварица - Забележителност Резерват Габра - Снимка 4